Stilisert 3D-modellert megafon på rosa bakgrunn

DEMOKRATI

VG1/VG2

Samfunnskunnskap er et sentralt fag for at elevene skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. Elevene skal bli aktive medborgere, og se verdien av demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og likestilling. De trenger derfor å få handlingskompetanse til å medvirke i demokratiske prosesser. Det norske samfunnet bygger på «den nordiske samfunnsmodellen», og elevene skal kunne drøfte hvordan denne modellen møter utfordringer for både enkeltpersoner og samfunnet.

Ta en titt på våre læringsstier om demokrati!

En mobil med ikoner for sosiale medier

Hvem bestemmer hva du ser på nett?

I denne stien skal elevene utforske hvordan algoritmer påvirker deres digitale liv, og se hvordan det er å prøve seg som levende algoritme. Hvor mye av informasjonen de deler, styrer de selv?

Tre babydukker i hvert sitt reagensrør på blå bakgrunn

Teknologi og bioteknologi

En læringssti som tar for seg teknologien rundt bioteknologi og hvilke utfordringer og etiske problemstillinger dette kan medføre.

Dame sitter på mobilen mens hun kjører.

Teknologi på liv og død

En sti som tar for seg utfordringer og etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi og levesett.

Stortinget

Din plass i demokratiet

I denne stien skal elevene lære om hva demokratiet vårt er, og hvordan det er bygget opp. Hvor mye bestemmer politikerne våre egentlig? Hvordan kan du spille inn gode forslag til politikerne og ta din plass i demokratiet?

Illustrasjon av en stor folkemengde.

Demokrati i fare!

Er dagens demokratier i fare? Får vi mer autoritære styreformer? Hva kan vi gjøre for å sikre reelle folkestyrer? Dette er noe av det du skal utforske i denne læringsstien.

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Den nordiske modellen

En læringssti om hva som skiller de nordiske landene fra resten av verden.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.