Flere veiskilt som peker i ulike retninger.

Identitet, seksualitet og sosialisering

VG1/VG2

Elevene skal utvikle sin egen identitet, og forstå at mennesker har behov for å være deltakere i ulike fellesskap. I dag er det stor variasjon i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk – som vi må møte med toleranse og respekt, samtidig som vi finner vår «plass». Det er derfor viktig at elevene blir bevisste både sine egne og andres grenser følelser, kropp, kjønn og seksualitet og ha strategier for hva de kan gjøre om grensene blir brutt.

Ta en titt på våre læringsstier om identitet, seksualitet og sosialisering!

Her vil det snart komme mer innhold!

Kvinnelig streamer som spiller videospill foran en skjer med lilla og blå lys i bakgrunn.

Spiller det noen rolle?

I denne læringsstien skal elevene undersøke hvordan det står til med kjønnsrollene og kjønnslikestillingen i Norge, og hvordan det er innenfor gaming. Foregår det fortsatt diskriminering? Hva kan vi gjøre for å fremme inkludering og likestilling i gaming?

Tre babydukker i hvert sitt reagensrør på blå bakgrunn

Teknologi og bioteknologi

En læringssti som tar for seg teknologien rundt bioteknologi og hvilke utfordringer og etiske problemstillinger dette kan medføre.

Knyttnever som strekker seg mot himmelen

Menneskerettigheter under angrep!

I denne stien skal elevene lære mer om hva seksuelle menneskerettigheter er. De skal utforske hvordan seksuelle minoriteter i LHBTIQ+-samfunnet opplever under personlige og politiske angrep i verden.

Person sitter foran en stor PC-skjerm og gamer.

Gjør gaming og sosiale medier deg asosial og evneløs?

En læringssti om gaming og hvilke egenskaper man trener opp ved å spille videospill og lar elevene drøfte hvorvidt sosiale medier fører til at man kan bli asosial.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.