En laptop full av ulike ikoner som flyr ut og rundt skjermen.

KILDEKRITIKK

VG1/VG2

Vi lever i en verden som blir stadig mer digitalisert. Algoritmer styrer mye av det vi blir presentert for, sammen med påvirkning fra sosiale medier og falske nyheter. Kildekritikk er derfor viktig for å forstå både hva som er troverdig, men også for å utvikle toleranse gjennom å se andre synsvinkler, og se at andre kan ha et annet verdigrunnlag enn en selv. Elevene må utvikle digital dømmekraft, både i forhold til passende tilstedeværelse på nett og med tanke på å sikre sine personlige opplysninger.

Ta en titt på våre læringsstier om kildekritikk!

En hjerne bestående av ulike pusslespillbrikker i tre.

Hva er en samfunnsfaglig undersøkelse?

En læringssti om å forske innenfor samfunnsfaglige emner. Hvordan går du frem for å forske på noe, hvordan behandler du dataene, og hva kan du gjøre med resultatene?

Illustrasjon av en stor folkemengde.

Demokrati i fare!

Er dagens demokratier i fare? Får vi mer autoritære styreformer? Hva kan vi gjøre for å sikre reelle folkestyrer? Dette er noe av det du skal utforske i denne læringsstien.

En mobil med ikoner for sosiale medier

Hvem bestemmer hva du ser på nettet?

I denne stien skal elevene utforske hvordan algoritmer påvirker deres digitale liv, og se hvordan det er å prøve seg som levende algoritme. Hvor mye av informasjonen de deler, styrer de selv?

Stortinget

Din plass i demokratiet

I denne stien skal elevene lære om hva demokratiet vårt er, og hvordan det er bygget opp. Hvor mye bestemmer politikerne våre egentlig? Hvordan kan du spille inn gode forslag til politikerne og ta din plass i demokratiet?

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.