Eksplosjon fra en atombombe bestående av blomster.

KRIG OG KONFLIKTER

VG1/VG2

Elevene skal lære om utfordringer og konflikter på lokale, nasjonale og globale nivåer og drøfte hvordan disse påvirker ulike grupper. De må bli i stand til å se sammenhenger ut fra forskjellige perspektiver, og stille spørsmål om hvordan makt er organisert og hvordan makt virker.

Ta en titt på våre læringsstier om krig og konflikter!

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Illustrasjon av en stor folkemengde.

Demokrati i fare!

Er dagens demokratier i fare? Får vi mer autoritære styreformer? Hva kan vi gjøre for å sikre reelle folkestyrer? Dette er noe av det du skal utforske i denne læringsstien.

Dame sitter på mobilen mens hun kjører.

Teknologi på liv og død

En sti som tar for seg utfordringer og etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi og levesett.

Tre babydukker i hvert sitt reagensrør på blå bakgrunn

Teknologi og bioteknologi

En læringssti som tar for seg teknologien rundt bioteknologi og hvilke utfordringer og etiske problemstillinger dette kan medføre.

Når kulturer smelter sammen

En læringssti som tar for seg hva som skjer når ulike kulturer smelter sammen i et samfunn. Hvordan blir identitet, levesett og kulturuttrykk påvirket av dette?

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.