En hvit og en svart knyttneve i plast foran en lilla bakgrunn.

MENNESKERETTIGHETER,
MANGFOLD OG
INKLUDERING

VG1/VG2

Norge har utviklet seg til et multikulturelt samfunn, og vi må arbeide for å bevare mangfold og sikre at alle blir inkludert. Verdier som toleranse, likeverd og respekt står sentralt. Elevene skal vurdere årsaker og tiltak som kan forebygge rasisme, diskrimineringer og hatefulle ytringer. På verdensbasis er det fortsatt mange mennesker som lever i samfunn hvor menneskerettighetene ikke blir ivaretatt, og elevene trenger å forstå hvorfor menneskerettighetene er viktige og hvordan vi kan jobbe aktivt for at disse blir fulgt.

Ta en titt på våre læringsstier om menneskerettigheter, mangfold og inkludering!

Barn padler kano

Fritidsaktiviteter til alle!

En læringssti som tar for seg sosial ulikhet og utenforskap og drøfter sammenhengen mellom disse.

Knyttnever som strekker seg mot himmelen

Menneskerettigheter under angrep!

I denne stien skal elevene lære mer om hva seksuelle menneskerettigheter er. De skal utforske hvordan seksuelle minoriteter i LHBTIQ+-samfunnet opplever under personlige og politiske angrep i verden.

To personer gjør opp en handel med et barn som sitter i bakgrunnen med bøyd hode.

Kan man kjøpe et menneske?

I denne stien skal elevene lære mer om ulike former for menneskehandel. De skal finne ut hvordan det jobbes for å forebygge menneskehandel, og lage en strategi for hva du kan gjøre dersom de mistenker at noen er offer for menneskehandel.

Person sitter foran en stor PC-skjerm og gamer.

Gjør gaming og sosiale medier deg asosial og evneløs?

En læringssti om gaming og hvilke egenskaper man trener opp ved å spille videospill og lar elevene drøfte hvorvidt sosiale medier fører til at man kan bli asosial.

Kvinnelig streamer som spiller videospill foran en skjer med lilla og blå lys i bakgrunn.

Spiller det noen rolle?

I denne læringsstien skal elevene undersøke hvordan det står til med kjønnsrollene og kjønnslikestillingen i Norge, og hvordan det er innenfor gaming. Foregår det fortsatt diskriminering? Hva kan vi gjøre for å fremme inkludering og likestilling i gaming?

Når kulturer smelter sammen

En læringssti som tar for seg hva som skjer når ulike kulturer smelter sammen i et samfunn. Hvordan blir identitet, levesett og kulturuttrykk påvirket av dette?

Multikulturell gruppe med ungdommer

Hvem innvandrer til, og hvem utvandrer fra Norge?

I denne læringsstien skal elevene jobbe med innvandring og utvandring i Norge. De skal lære om ulike årsaker til innvandring og utvandring, samt studere statistikk.

Norsk mann viser en arbeidsinnvandrer fra pakistan hvordan han skal måte en tennplugg.

Norge og innvandring

En læringssti som tar for seg de store endringene i Norge fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et teknologisamfunn.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.