Nordlys på mørk stjerneklar himmel

URFOLK OG MINORITETER

VG1/VG2

Elevene trenger å forstå majoritets- og minoritetsperspektiver, og særlig samisk kultur og samfunnsliv. Da styrkes forståelsen av samfunnet de lever i og elevens forståelse av seg selv. Faget skal gi elevene innsikt i norske og samiske verdier og kulturuttrykk, og kunne se problemstillinger også fra urfolk og minoriteters perspektiv.

Ta en titt på våre læringsstier om urfolk og minoriteter!

Her vil det snart komme mer innhold!

Når kulturer smelter sammen

En læringssti som tar for seg hva som skjer når ulike kulturer smelter sammen i et samfunn. Hvordan blir identitet, levesett og kulturuttrykk påvirket av dette?

Samisk identitet og kulturuttrykk

Denne stien gir elevene et innblikk i noe av samenes identitet og kulturuttrykk. Hvordan de kjemper for å bevare dette, og hva staten gjør for å bevare samisk kultur.

Multikulturell gruppe med ungdommer

Hvem innvandrer til, og hvem utvandrer fra Norge?

I denne læringsstien skal elevene jobbe med innvandring og utvandring i Norge. De skal lære om ulike årsaker til innvandring og utvandring, samt studere statistikk.

Norsk mann viser en arbeidsinnvandrer fra pakistan hvordan han skal måte en tennplugg.

Norge og innvandring

En læringssti som tar for seg de store endringene i Norge fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et teknologisamfunn.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.