To personer sitter på et rundt bord med notater og datamaskiner foran seg. Sett ovenfra..

Utdanning, arbeidsliv og økonomi

VG1/VG2

Arbeidslivet har endret seg i takt med utvikling av samfunn og teknologi. Digitalisering og «det grønne skiftet» er et par av stikkordene. Endringene påvirker både arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge, og krever at befolkningen tilegner seg nye ferdigheter og kunnskaper også gjennom sitt yrkesaktive liv. Gjennom dette sikrer man utvikling og innovasjon, og at vi har en befolkning som innehar nødvendig kompetanse.

Ta en titt på våre læringsstier om utdanning, arbeidsliv og økonomi!

Et hav av gamle datamaskiner i form av el-avfall på en søppelplass.

Trenger vi alt vi har?

En kort læringssti som stiller spørsmål ved om vi egentlig trenger alt vi har, og om det er bærekraftig å fortsette slik vi gjør nå.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Ulike typer Ulstein X-bow

Den teknologiske utviklingen i Norge

Denne læringsstien tar for seg noen store teknologiske fremskritt i Norge som har endret måten vi lever på. Hvordan har bedrifter tilpasset seg utviklingen, og hvilke oppfinnelser har vært viktige for utviklingen?

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Den nordiske modellen

En læringssti om hva som skiller de nordiske landene fra resten av verden.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.