Stikkord: Attila

Attila Huneren

Mannen som våget å utfordre Roma. GI ALT ELLER INGENTING!Til tross for den brutale fremferden var ikke målet å ødelegge Romerriket, men å få det ned i knestående. Han ble beskrevet som “født til verden for å rokke ved nasjoner”. Kongen av Hunerriket rystet Europa, men måtte til slutt gi tapt for diplomatiet, skriver Miles Russell. … Les mer »