Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

  • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
  • Medborgarskap og berekraftig utvikling
  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Demokratiforståing og deltaking
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Berekraftige samfunn

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Samfunnsfag
  • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
  • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

1. verdenskrig

På begynnelsen av 1900-tallet skjedde det store endringer i Europa, og Europa gikk fra å være små stater til å bli større land. Det førte til konflikter og var oppstarten til 1. verdenskrig.

Accessibility icon 1. verdenskrig

Europa erobrer kolonier

Tyskland, Storbritannia og Frankrike var stormakter som ønsket å legge under seg «resten av verden». De erobret land i Afrika og Asia for å skaffe seg kolonier. Kolonier er land som styres av et annet land. De som bestemmer, bor ofte i et land langt unna.

Utnyttet folket

Mange av de som bodde i koloniene, ble brukt som billig arbeidskraft. De jobbet hardt blant annet for å finne gull og for å dyrke bomull og kaffebønner. Det var mye uro i koloniene, men det var uroligheter i Europa som førte til 1. verdenskrig. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Illustrasjon av afrikanske slaver som høster inn bomull mens hvite slaveeiere ser på.

Et annerledes europakart

På starten av 1900-tallet så europakartet helt annerledes ut enn i dag. Store deler av Europa ble styrt av Storbritannia, Russland, Frankrike og Østerrike-Ungarn. Det var flere folkeslag som ønsket å frigjøre seg for å få sitt eget land. Spesielt i Østerrike-Ungarn.

Nasjonalisme

I en slik prosess kunne det oppstå det vi kaller nasjonalisme. Det er en følelse av tilhørighet til et område eller et folk. Her i Norge føler mange en sterk nasjonalfølelse på 17. mai. Vi står samlet som folk og nasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gammelt gulnet kart over Europa.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!