1. verdenskrig

På begynnelsen av 1900-tallet skjedde det store endringer i Europa, og Europa gikk fra å være små stater til å bli større land. Det førte til konflikter og var oppstarten til 1. verdenskrig.

Accessibility icon 1. verdenskrig

Europa erobrer kolonier

Tyskland, Storbritannia og Frankrike var stormakter som ønsket å legge under seg «resten av verden». De erobret land i Afrika og Asia for å skaffe seg kolonier. Kolonier er land som styres av et annet land. De som bestemmer, bor ofte i et land langt unna.

Utnyttet folket

Mange av de som bodde i koloniene, ble brukt som billig arbeidskraft. De jobbet hardt blant annet for å finne gull og for å dyrke bomull og kaffebønner. Det var mye uro i koloniene, men det var uroligheter i Europa som førte til 1. verdenskrig. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Illustrasjon av afrikanske slaver som høster inn bomull mens hvite slaveeiere ser på.
Illustrasjon av afrikanske slaver som høster inn bomull mens hvite slaveeiere ser på.

Et annerledes europakart

På starten av 1900-tallet så europakartet helt annerledes ut enn i dag. Store deler av Europa ble styrt av Storbritannia, Russland, Frankrike og Østerrike-Ungarn. Det var flere folkeslag som ønsket å frigjøre seg for å få sitt eget land. Spesielt i Østerrike-Ungarn.

Nasjonalisme

I en slik prosess kunne det oppstå det vi kaller nasjonalisme. Det er en følelse av tilhørighet til et område eller et folk. Her i Norge føler mange en sterk nasjonalfølelse på 17. mai. Vi står samlet som folk og nasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gammelt gulnet kart over Europa.
Gammelt gulnet kart over Europa.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!