1. verdenskrig

På begynnelsen av 1900-tallet skjedde det store endringer i Europa, og Europa gikk fra å være små stater til å bli større land. Det førte til konflikter og var oppstarten til 1. verdenskrig.

Accessibility icon 1. verdenskrig

Europa erobrer kolonier

På slutten av 1800-tallet ble det en maktkamp mellom stormaktene om å legge under seg «resten av verden». De viktigste stormaktene var Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Stormaktene erobret land i Afrika og Asia for å skaffe seg kolonier.

Utnyttet folket

I koloniene ble befolkningen utbyttet til å jobbe som billig arbeidskraft. De jobbet hardt for å utvinne gull eller for å dyrke bomull og kaffebønner. Dette var kostbare varer som europeerne tjente masse penger på. Kolonitiden skapte mye uro rundt i verden, men det var uroligheter i Europa som førte til 1. verdenskrig.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Illustrasjon av afrikanske slaver som høster inn bomull mens hvite slaveeiere ser på.
Illustrasjon av afrikanske slaver som høster inn bomull mens hvite slaveeiere ser på.

Et annerledes europakart

På starten av 1900-tallet så europakartet helt annerledes ut enn i dag. Store deler av Europa ble styrt av Storbritannia, Russland, Frankrike og Østerrike-Ungarn. Spesielt sistnevnte bestod av landområder og folkeslag som ønsket å løsrive seg.

Nasjonalisme

I en slik prosess kunne det oppstå det vi kaller nasjonalisme. Det er en følelse av tilhørighet til et område eller et folk. Her i Norge føler mange en sterk nasjonalfølelse på 17. mai eller på idrettsarrangementer. Vi står samlet som folk og nasjon.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Gammelt gulnet kart over Europa.
Gammelt gulnet kart over Europa.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!