Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Kropp og helse
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val
4. trinn
KRLE
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar

Tristhet er bra for oss

I dag skal vi snakke om en følelse vi alle har ganske ofte: tristhet. Vi kan kalle tristhet for en «nedover-følelse». Mange ting går nedover når man kjenner tristhet. Vi skal lære om hvorfor tristhet er nyttig og bra for oss.

Kan det stemme?

Du blir trist når du mister noe

Følelsen trist kommer ofte når du mister noe eller noen, eller når noe blir ødelagt eller om du går glipp av noe du har ønsket seg eller gledet deg til.

Når du er trist kan du ofte si at “Jeg er lei meg”. Mange blir også lei seg om de føler seg utenfor, ikke får lov til noe eller når du savner noen.

Kan du huske en gang du savnet noen og ble lei deg?

Sad Child At Home Sitting On Sofa

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!