Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Vi vil høre til

Speideren jobber veldig hardt for at vi skal høre til. Derfor er det så vondt hvis vi ikke får være med på leken. Det skal du få lære mere om i dag.

Hva er å høre til?

Det å ha en gruppe vi er en del av, enten det er familien din eller det er venner, er veldig viktig for oss. Kan du tenke på forskjellige grupper som vi kan være en del av?

Barn som har hendene oppå hverandre

Vi er flokkdyr

Har du sett fuglene når de flyr sørover når det begynner å bli kaldt? Da flyr de ofte sammen tett i tett. Dyr holder seg ofte sammen fordi det er lettere å overleve ved å være del av en flokk. Sånn er det litt for oss mennesker også, vi har det bedre og klarer oss bedre når vi har andre mennesker rundt oss

Akkurat sånn er det for oss mennesker også. Vi trenger også og ha andre mennesker rundt oss for å overleve.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mann som gjeter rein i Mongolia

Forskjellige måter å høre til på

Alle mennesker trenger å ha noen rundt oss som vi er trygge på. Noen liker å ha mange venner rundt seg, mens andre synes det er mer enn nok med en venn eller to.

Noen vil være sammen andre hele tiden, mens andre vil ha mer tid alene.

Hvordan er det for deg? Er du glad i å ha tid alene? Eller vil du aller helst være sammen med andre hele tiden?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En glad gjeng med skolebarn

Sett og hørt

Uansett, vi ønsker alle å være en del av noe. Å være del av noe gjør at vi kan føle oss sett og hørt, vi kan føle oss viktige.

Tre venninner holder hender

Figurene hjelper oss

Hjernen jobber hver dag for at vi skal være en del av noe og ikke være utenfor.

Den kloke kan hjelper oss å finne gode måter å ta hensyn til både Vokteren og Speideren og finne måter å være med på.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Tre kompiser balanserer på trestokker ute i skogen

Hjernen kan lure deg

Av og til kan hjernen lure oss fordi Vokteren kan tro at du ikke er en del av noe som helst, selvom det ikke nødvendigvis er sant. Alle får nei til å bli med på leken engang iblant og det kan være vondt eller helt ok.

Hvis det er vondt kan det være godt for hjernen din å få litt ekstra hjelp av deg for eksempel ved at du puster dypt i magen. Da er det aller enklest for Den kloke å hjelpe både Vokteren og Speideren så de slapper av og alle kan finne en god løsning sammen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen.

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Nysgjerrig?

Les mer om hvordan vi jobber for barns psykiske helse

 

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images