Læreplantilkobling

Fag

Norsk

Naturfag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kropp og helse
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Demokratiforståing og deltaking

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
2. trinn
Naturfag
 • utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast
2. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar
4. trinn
KRLE
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen
4. trinn
KRLE
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål
4. trinn
KRLE
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse
4. trinn
Norsk
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar
4. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Vi vil høre til

Speideren vår jobber veldig hardt for at vi skal høre til. Hvis vi blir holdt utenfor eller ikke får bli med tror Vokteren at det er noe farlig som er i ferd med å skje og vokser seg veldig stor, raskt. Det er derfor det er så vondt å føle at vi ikke får være med i gjengen. Vi skal lære mer om hva «å høre til» betyr.

Hva er å høre til?

Det å høre til er veldig viktig for oss mennesker og for at vi skal ha det bra, men hva betyr det å høre til? Hva tenker du på når du hører disse ordene?

Vi er flokkdyr

Du har helt sikkert sett kuer stå sammen på et jorde eller en fugleflokk som er på vei sørover når det begynner å bli kaldt. Dyr holder seg ofte sammen fordi det er lettere å overleve ved å være del av en flokk. 

I gamledager trengte vi mennesker også å være i flokk for å overleve. Dette behovet ligger fremdeles dypt inni oss og det skaper det gode følelser når vi føler at vi hører til.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Forskjellige måter å høre til på

Alle trenger å være en del av en familie eller ha noen som er nære for oss. Vi både trenger og liker å ha venner rundt oss og det kjennes ofte godt å være flere. 

Samtidig er det å forskjell på oss. Noen liker å ha mange venner rundt seg, mens andre synes det er mer enn nok med en venn eller to.

Noen vil være sammen andre hele tiden, mens andre vil ha mer tid alene. Det er fordi noen får energi av å være sammen, andre henter energi ved å være alene.

Får du energi av å være sammen med andre, eller alene?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Sett og hørt

Uansett, vi ønsker alle å være en del av noe. Å være del av noe gjør at vi kan føle oss sett og hørt, vi kan føle oss viktige.

Figurene hjelper oss

Hjernen jobber hver dag for at vi skal være en del av noe og ikke være utenfor. Derfor vil det kunne kjennes både vondt og vanskelig hvis vi ikke får være med på leken eller at noen sier nei til oss. 

Da er det Vokteren som passer på oss. Og motsatt, at når man er med føles det godt. Da hjelper Speideren oss. Den kloke kan hjelpe oss å finne gode måter å ta hensyn til både Vokteren og Speideren og finne måter å være med på.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hjernen kan lure deg

Av og til kan hjernen lure oss fordi Vokteren kan tro at du ikke er en del av noe som helst, selvom det ikke nødvendigvis er sant. Alle får nei til å bli med på leken engang iblant og det kan være vondt eller helt ok. 

Hvis det er vondt kan det være godt for hjernen din å få litt ekstra hjelp av deg for eksempel ved at du puster dypt i magen. Da er det aller enklest for Den kloke å hjelpe både Vokteren og Speideren så de slapper av og alle kan finne en god løsning sammen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Ikoner

Fortell Hjernus om uken din


Siden vi mennesker synes det er lettere å fortelle om hyggelige ting enn vanskelige ting så kan du øve deg på å fortelle Hjernus om en av de mange gangene Den kloke hjalp deg. Skriv et par ord på tegningen.

Du må gjerne vise det til en voksen også.

Fortell Hjernus

Tekst: Kjersti Corneliussen / Hjernelæring

Illustrasjoner: Hjernelæring / Getty Images