Da Norge fikk ny arbeidskraft

På 1960-tallet kom det mange mennesker til Norge fra andre land. Disse var ikke flyktninger, men kom for å jobbe. Hvem var de egentlig, og hvorfor kom de til kalde Norge for å jobbe?

En øde veistrekning i et snødekt landskap
En øde veistrekning i et snødekt landskap

Gullalderen

Etterkrigstiden i Norge var preget av jevn økonomisk vekst, velstandsøkning og en generell fremtidsoptimisme.

Det ble satset hardt på industri, deriblant energikrevende jern- og aluminiumsverk. Skipsverftene og handelsflåten hadde sin glanstid i denne perioden. Dessuten opplevde fiskerinæringen stor etterspørsel.

På slutten av 1960-tallet skulle funnet av olje på norsk sokkel gi landet en velstand vi ikke kunne forestilt oss bare få år tidligere. Det er ikke uten grunn at tiåret blir kalt industriens gullalder i Norge.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Nærbilde av en gullklump
Nærbilde av en gullklump

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!