Da Norge fikk ny arbeidskraft

På 1960-tallet kom det mange mennesker fra andre land til Norge. Disse var ikke flyktninger, men kom for å jobbe. Hvem var de egentlig? Hvorfor kom de til kalde Norge for å jobbe?

En øde veistrekning i et snødekt landskap
En øde veistrekning i et snødekt landskap

Gullalderen

Etter 2. verdenskrig ble det en jevn økonomisk vekst i Norge. Folk hadde mer penger å bruke, og folk var optimister med tanke på fremtiden.

Det ble startet opp mange nye fabrikker på 1950- og 1960-tallet, og industrien ble mer og mer lønnsom. Blant annet jern- og aluminiumsverk. Dessuten ble det bygget mange skip, og handelen med utlandet vokste. Det ble stor etterspørsel etter norsk fisk.

På slutten av 1960-tallet ble det funnet olje i Nordsjøen. Med olje fikk Norge en rikdom vi tidligere bare kunne drømme om. Derfor blir 1960-årene kalt industriens gullalder.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Nærbilde av en gullklump
Nærbilde av en gullklump

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!