Da Norge fikk ny arbeidskraft

På 1960-tallet flyttet det mange nye mennesker til Norge. De flyktet ikke fra krig, men kom for å jobbe. Hvem var de egentlig, og hvorfor kom de til kalde Norge?

En øde veistrekning i et snødekt landskap
En øde veistrekning i et snødekt landskap

Gullalderen

Etter 2. verdenskrig ble det bedre tider for folk flest i Norge. Mange så positivt på fremtiden.

Etter mange år med krig måtte man bygge landet opp igjen. Det tok litt tid, men på 1950- og 1960-tallet var Norge i gang med lønnsom industri. Det ble produsert og solgt jern og lasteskip. Norske handelsskip fraktet varer over hele verden. Mange land kjøpte også mye fisk.

På slutten av 1960-tallet ble det funnet olje i Nordsjøen. Verden hadde behov for olje, og Norge ble et rikt land. Derfor blir 1960-årene kalt industriens gullalder.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Nærbilde av en gullklump
Nærbilde av en gullklump

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!