Tankeeksperiment:

Hvis artsmangfoldet
satt på Stortinget

 Hva om vi fylte Stortinget med alle dyrearter i Norge, og antallet arter i de ulike artsgruppene fikk definere hvor mange seter hver gruppe fikk? Hvordan ville maktfordelingen i Norge sett ut da?

To menneskefigurer med hjortehoder sitter foran PC og ser på noe sammen.

Insektene regjerer

Insektene er kanskje den mest vellykkede dyregruppen på jorda. De utgjør over halvparten av alle kjente flercellede arter, og det finnes cirka en million av dem. Også i Norge er det denne gruppen som regjerer.

Mennesker i mindretall

I Norge har vi 49 000 ulike dyrearter. Det sier seg selv at mennesket er i mindretall i et slikt bilde. Vi kunne slått oss sammen og dannet parti med alle de andre virveldyrene (dyr som elg og mus, fisker, fugler, slanger og frosker), og likevel dekket kun stusselige to prosent. Godt under sperregrensen for å få seter i Stortinget. Med andre ord er vi virkelig i minoritet i denne sammenhengen.

Kvinne i skogen, med elgmaske holder på geviet i stoff.

Flertall til insektene

Plantene derimot, ville fått 12 prosent, soppene 18 prosent, og diverse andre små arter som snegler og midd ville fått om lag 24 prosent. Insektene hadde sittet med et solid flertall på hele 44 prosent. Her har vi dessuten telt kun rene insekter, og ikke tatt med edderkopper, tusenbein og annet i beregningen.

Basert på denne utregningen har biolog og professor Anne Sverdrup-Thygeson laget et gøyalt tankeeksperiment: Hvordan ville det sett ut om artsmangfoldet satt på Stortinget?

Diagram over representasjon av artsmangfoldet i Stortingsseter.

Sopp og insekter i koalisjonsregjering

Sopp og insekter ville dannet det som kalles koalisjonsregjering. Disse to gruppene mener det samme om mye, og kan lett også få med seg planter, mose, bløtdyr og andre små organismer i ulike allianser.

Fordi flertallet i Stortinget da elsker råtne, fuktige og mørke kroker, ville de nok kjempet hardt for skogvern. De ville mest sannsynlig også totalforbudt flatehogst, og latt gammelskog få stå urørt, slik at milliarder av insekter og sopp hadde et sted å bo.

Også jordbrukspolitikken ville endret seg. Industrielt landbruk ville blitt avviklet og sprøytemidler forbudt.

Men noen arter ville savnet menneskene ved makten. Blant annet kakerlakker, bananfluer, rotter, lus og husdyr ville aller helst sett at menneskene fortsatte med sin dominans. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av to sirkler. Den ene sirkelen har illustrasjoner av to ulike typer av sopp og den andre av tre ulike insekter. Disse tangerer på midten, slik at den ene går inn i den andre. Ved siden av er det en snegle med sneglehus som holder et skilt hvor det står

Påvirker et helt økosystem

Hver dag tas store avgjørelser i Stortinget – et organ som er styrt av en dyregruppe som ikke er målbar i hele prosenter blant artsmangfoldet en gang. Avgjørelser som i aller høyeste grad påvirker de største gruppene i vårt økosystem, og arter de fleste av oss aldri har hørt om. 

Person i militæruniform tråkker over ventet tre i skogen. Like ved stammen står to sopper.

Endringer vil påvirke alle

Alle artene i dette økosystemet bidrar hver dag til menneskers trivsel og overlevelse her på jorden. Helt gratis sørger de for tjenester og goder vi mennesker trenger for å leve. Insektene vil neppe kunne styre Stortinget, men hvis vi ikke tar vare på artsmangfoldet rundt oss, vil endringene påvirke oss alle – uavhengig av hvilket parti vi tilhører. 

Converse sko sett ovenfra. På tuppen av høyre foter det klistret en blå Dymo-teipbit med teksten

Kilder:

 • Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet
  J.M. Stenersens forlag, 2018
 • Fjell og vidde, nr. 3 juni 2021;
  Stortingsvalget 2021: Menneskene under sperregrensen

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images