Tankeeksperiment:

Hvis artsmangfoldet
satt på Stortinget

Hva om vi fylte Stortinget med alle dyrearter i Norge? Hvordan ville maktfordelingen i Norge sett ut da?

To menneskefigurer med hjortehoder sitter foran PC og ser på noe sammen.

Insektene regjerer

Insektene er kanskje den mest vellykkede dyregruppen på jorda. Det finnes cirka en million ulike arter. Det er over halvparten av alle kjente flercellede arter. Også i Norge er det denne gruppen som regjerer.

Mennesker i mindretall

I Norge har vi 49 000 ulike dyrearter, og mennesket er i mindretall. Vi kunne slått oss sammen med alle andre virveldyr (for eksempel elg, fisker, fugler, slanger og frosker), og likevel havnet langt under sperregrensen for å få plass på Stortinget. I denne sammenheng er vi altfor få til å ha noen særlig betydning.

Kvinne i skogen, med elgmaske holder på geviet i stoff.

Flertall til insektene

Plantene derimot, ville fått 12 prosent og soppene 18 prosent. Andre små arter som snegler og midd ville fått 24 prosent. Insektene ville vært vinnerne med hele 44 prosent. Og her har vi ikke regnet med edderkopper, tusenbein og lignende.

Basert på dette regnestykket har biolog og professor Anne Sverdrup-Thygeson laget et morsomt tankeeksperiment: Hvordan ville det sett ut om artsmangfoldet satt på Stortinget?

Diagram over representasjon av artsmangfoldet i Stortingsseter.

Sopp og insekter i koalisjonsregjering

Sopp og insekter ville formet det som kalles koalisjonsregjering. Disse to gruppene mener det samme om mye. De kan lett samarbeide med planter, mose, bløtdyr og andre små organismer.

Flertallet i Stortinget vil da elske råtne, fuktige og mørke steder. Derfor ville de nok kjempet hardt for skogvern, og totalforbudt flatehogst. Ved å ikke hogge gammel skog, vil milliarder av insekter og sopp ha et sted å bo.

Også jordbrukspolitikken ville endret seg. Det ville blitt slutt på industrielt landbruk, og sprøytemidler ville blitt forbudt.

Men noen arter ville savnet menneskene i regjeringen. Kakerlakker, bananfluer, rotter, lus og husdyr har det godt når menneskene har makten. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av to sirkler. Den ene sirkelen har illustrasjoner av to ulike typer av sopp og den andre av tre ulike insekter. Disse tangerer på midten, slik at den ene går inn i den andre. Ved siden av er det en snegle med sneglehus som holder et skilt hvor det står

Påvirker et helt økosystem

Mennesket er en dyreart i mindretall. Likevel tar vi store avgjørelser i Stortinget hver dag. Disse avgjørelsene har stor betydning for de største gruppene i vårt økosystem, og for arter mange av oss aldri har hørt om. 

Person i militæruniform tråkker over ventet tre i skogen. Like ved stammen står to sopper.

Endringer vil påvirke alle

Alle artene i dette økosystemet bidrar hver dag til menneskets trivsel og overlevelse. De gjør det til og med helt gratis!

Insektene vil neppe kunne styre Stortinget. Men hvis vi ikke tar vare på artene rundt oss, vil endringene påvirke oss alle. Da spiller det ikke lenger noen rolle hvilket politisk parti vi tilhører.

Converse sko sett ovenfra. På tuppen av høyre foter det klistret en blå Dymo-teipbit med teksten

Kilder:

 • Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet
  J.M. Stenersens forlag, 2018.
 • Fjell og vidde, nr. 3 juni 2021;
  Stortingsvalget 2021: Menneskene under sperregrensen

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images