Tankeeksperiment:

Hvis artsmangfoldet
satt på Stortinget

Hva om vi fylte Stortinget med alle dyrearter i Norge? Hvem ville hatt makten i Norge da?

To menneskefigurer med hjortehoder sitter foran PC og ser på noe sammen.

Insektene regjerer

Insektene er kanskje dyregruppen på jorden som har klart seg best. Det finnes omtrent en million ulike arter. Også i Norge er det denne gruppen som er størst.

Mennesker i mindretall

Vi har 49 000 ulike dyrearter i Norge og mennesket er blant de minste gruppene. Selv om vi hadde slått oss sammen med resten av virveldyrene (dyr som elg, fisker, fugler og slanger), ville vi ikke kommet inn på Stortinget. Dette skyldes sperregrensen: Man må få over 4 prosent av stemmene for å få plass, og vi ville fått kun 2 prosent!

Kvinne i skogen, med elgmaske holder på geviet i stoff.

Flertall til insektene

Plantene ville fått 12 prosent og soppene 18 prosent. Andre små arter som snegler og midd ville fått 24 prosent. Insektene ville vært vinnerne med hele 44 prosent.

Anne Sverdrup-Thygeson er biolog og studerer levende organismer. Hun har laget et morsomt tankeeksperiment om dette: Hvordan ville det sett ut om artsmangfoldet satt på Stortinget?

Diagram over representasjon av artsmangfoldet i Stortingsseter.

Sopp og insekter i regjering

Insekter og sopp ønsker mye av det samme. Derfor ville de laget det som kalles koalisjonsregjering. Det vil si at de til tross for sine ulikheter ønsker å jobbe sammen. De kunne også samarbeidet med planter, mose og andre små organismer.

Flertallet i Stortinget ville da elsket våte og mørke steder. De ville nok forbudt flatehogst og kjempet hardt for å bevare gammel skog. Der kunne milliarder av insekter og sopp hatt et sted å bo.

Også jordbruket ville endret seg. Det ville blitt færre maskiner, og sprøytemidler hadde blitt forbudt.

Men noen arter ville savnet menneskene i regjeringen. Kakerlakker, bananfluer, rotter, lus og husdyr har det godt når menneskene har makten.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Illustrasjon av to sirkler. Den ene sirkelen har illustrasjoner av to ulike typer av sopp og den andre av tre ulike insekter. Disse tangerer på midten, slik at den ene går inn i den andre. Ved siden av er det en snegle med sneglehus som holder et skilt hvor det står

Påvirker et helt økosystem

Mennesket er en dyreart i mindretall. Likevel tar vi store avgjørelser i Stortinget hver dag. Avgjørelsene påvirker de største gruppene i vårt økosystem, og arter de fleste av oss aldri har hørt om.

Et økosystem er alt levende som finnes på samme sted. For eksempel i en vannpytt, i en hage eller i en skog. 

Person i militæruniform tråkker over ventet tre i skogen. Like ved stammen står to sopper.

Endringer vil påvirke alle

Alle artene i dette økosystemet er viktige for at vi mennesker trives og overlever.

Insektene vil nok aldri kunne styre Stortinget, men menneskene som gjør det må ta hensyn. Hvis ikke, vil endringene påvirke oss alle. Da spiller det ikke lenger noen rolle hvilket politisk parti vi tilhører. 

Converse sko sett ovenfra. På tuppen av høyre foter det klistret en blå Dymo-teipbit med teksten

Kilder:

 • Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes planet
  J.M. Stenersens forlag, 2018.
 • Fjell og vidde, nr. 3 juni 2021;
  Stortingsvalget 2021: Menneskene under sperregrensen.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images