Våpenbasert vitenskap

Helt siden 1917, har forskere og militæret brukt vitenskapen til å bygge våpen. Det har ført til noen av de farligste angrepene i menneskets historie.

Atomkappløpet starter

I 1945 ble to amerikanske atombomber sluppet over to japanske byer, Hiroshima og Nagasaki. Det ble slutten på andre verdenskrig. USA hadde på denne måten vist sin militære makt for verden. Etter dette startet et våpenkappløp mellom USA og Sovjetunionen, landet som i dag heter Russland.

Et våpenkappløp er en opprustning av våpen mellom to grupper. Når den ene gruppen ser for seg en fremtidig krig, kan den forberede seg ved å styrke militæret. Dette gjør man for å skremme motparten slik at man kanskje unngår krig. Hvis den andre gruppen gjør det samme, får man får ett våpenkappløp som blir vanskelig å stoppe.

⬅ Atombombekuppelen i Hiroshima var den eneste bygningen som ikke ble helt ødelagt av bombenedslaget i 1945. I dag fungerer den som et minnesmerke for alle som døde.

Kappløpet mellom stormakter

Innen 1949 hadde Sovjetunionen utviklet og prøvesprengt sin første atombombe, som de kalte «First Lightning»

⬅  Atomprøvesprenging på Bikiniatollen i 1946.

I 1952 gikk USA i gang med å skape en ny type bombe kalt hydrogenbomben.

Denne bomben var rundt 1000 ganger kraftigere enn de tidligere bombene.

Det tok Russland bare ett år å lage og teste sin egen hydrogenbombe.  

I 1962 oppstår Cubakrisen.

USA oppdager at Sovjet har bygget opp og lagret atomvåpen på Cuba. USA føler dette som en trussel, da dette er bare er 145 kilometer fra Floridas kyst.

USA lager en militær sperre rundt  Cuba, slik at man ikke får levert noe militært utstyr til Cuba.

Tilslutt truer USA med å gå inn i Cuba. Sovjet trekker seg da bort fra øya. Senere får man vite at Sovjet trakk seg tilbake fordi USA hadde lovet å fjerne sine atomvåpen i Tyrkia.

USA og Sovjetunionen lagde laget et militært dokument kalt garantert gjensidig ødeleggelse. Der de ble enige om at hvis en av dem sendte missiler mot den andre, ville hevnen føre til at begge land ble ødelagt.

Missiler er våpen med et styringssystem og som kan nå langt frem.

Innen juli 1968 ble Ikkespredningsavtalen signert av USA, Sovjetunionen og Storbritannia. Avtalen skulle passe på så færre land laget atomvåpen.

Down arrow

1 / 5

Down arrow

Bygging av A-bomben

Etter at tyske vitenskapsmenn oppdaget kjernefysisk fisjon i 1938, ble USA redd for at Tyskland skulle klare å lage den første atombomben.

For å stoppe dette, samlet USAs president en gruppe med vitenskapsfolk og militæreksperter. Tre år senere hadde de skapt atombomben.

Kjernefysisk aktivitet betyr at man frigjør energi gjennom deling (fisjon) eller sammensmelting  (fusjon) av atomer.

⬅  Utstyret tyskerne brukte for å oppdage kjernefysisk fisjon står utstilt på et museum i Tyskland.

Foto: Flickr/brewbooks

Veien til en atombasert verden

1945 – USA  
Verdens første vellykkede prøvesprengning skjedde i juli 1945 på et testområde i New Mexico.


1949 – Sovjetunionen 
I august 1949 testet Sovjet sin første atombombe på et testområdet i det som i dag heter Kasakhstan.

1952 – Storbritannia  
Storbritannia startet et atomprogram i 1947 og testet bomber utenfor Australia. De slapp sin første bombe i oktober 1952.


1950–1960-tallet – Israel  
Selv om Israel aldri har gjort atomprøvesprengninger, tror mange at landet har atomvåpen.

1960 – Frankrike 
Frankrike gikk inn i atomkappløpet i februar 1960 og sprengte sin første bombe i Saharaørkenen.


1964 – Kina  
Kina fikk hjelp fra Sovjetunionen helt fram til slutten av 50-tallet, og i oktober 1964 sprengte de sin første atombombe.

1974 – India  
India startet atomprogrammet sitt i 1944, men ikke før 30 år senere viste de fram sin militære styrke med en bombe. Bomben fikk navnet «Smilende Buddha».


1998 – Pakistan  
Som følge av kjernefysiske tester utført av India i 1998 gjennomførte Pakistan sine første seks kjernefysiske tester i mai 1998.

2006–2017 – Nord-Korea  
Til tross for advarsler fra USA om ikke å teste atomvåpen, har Nord-Korea gjennomført seks underjordiske kjernefysiske tester siden oktober 2006.

Down arrow

1 / 5

Down arrow

Storbritannia tester i Australia

Mellom 1952 og 1963 testet Storbritannia 12 store atombomber i Australia, med myndighetenes tillatelse. Britene brukte mange år på å rydde opp i alt som var blitt ødelagt på grunn av disse testene.

Til tross for denne jobben er landskapet fremdeles ikke helt friskt 60 år senere. Dyrelivet har ennå ikke kommet tilbake til disse forurensede områdene.

⬅ Noen av Storbritannias atomprøvesprengninger ble gjort på Montebello-øyene utenfor Australias vestkyst. 

Fakta om atomvåpen

Bombene i Japan i 1945 drepte 200 000 personer.

Med dagens nedbrytningshastighet er det rundt 230 år med uran tilgjengelig fra kjente steder på kloden.

En atomvåpentest vil ødelegge alt innenfor 80 kilometers avstand.

Down arrow

1 / 3

Down arrow