Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
VG1 SF
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Bli kjent med …

Brachiosaurus

Denne har en stor kropp og veldig lang hals. Dinosauren kunne spise opptil 400 kilo planter hver dag.

Lys bakgrunn av stein

Utseende

Brachiosaurus kunne bli hele 21 meter lang! Den kunne veie 58 tonn. En stor elefant veier «bare» 5 tonn.

Dinosauren hadde lange bein, men et ganske lite hode. Tennene var store, og de ble byttet ut fire ganger i året.

Brachiosaurus hadde en kam på hode, nesten som en hanekam. Halsen kunne løftes ni meter over bakken. Halen var ganske tykk og kort.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brachiosaurus

Levevis og forskning

Brachiosaurus spiste sannsynligvis blader som vokste høyt over bakken. Den kunne nå opp til de høyeste tretoppene. I «Jurassic Park»-filmene kan de stå på bakbeina, men det stemmer nok ikke. De spiste mellom 200 og 400 kilo planter hver dag.

Disse dyrene levde på land og ikke i havet. Tidligere mente noen at dyrene ikke kunne legge egg før de var over 100 år gamle. Ny forskning viser at det sannsynligvis er feil.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brachiosaur og sjiraff

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
Close Icon

Loading...