Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
VG1 SF
Naturfag
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold
Bli kjent med …

Brachiosaurus

Kompakt kropp, lang hals og et lite hode. Denne kunne spise opptil 400 kilo planter hver dag.

Lys bakgrunn av stein

Utseende

Brachiosaurus kunne bli mellom 18 og 21 meter lang. Vekten kunne være opp mot 58 tonn. En stor elefant kan til sammenlikning veie mellom 3 og 5 tonn.

Den hadde relativt lange bein, men et ganske lite hode med store tenner. Disse tennene ble byttet ut fire ganger i året.

Brachiosaurus hadde en kam stikkende opp over de store neseborene. Den lange og kraftige halsen kunne heves inntil ni meter over bakken. Halen var forholdsvis tykk og kort.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brachiosaurus

Levevis og forskning

Brachiosaurus spiste sannsynligvis blader som vokste høyt over bakken. Den hadde en lang hals som kunne nå opp til de høyeste tretoppene. Forskere tror at de ikke kunne stå på bakbeina slik de gjør i «Jurassic Park»-filmene. De spiste antakelig mellom 200 og 400 kilo planter hver dag.

Forskere tror at disse dyrene levde på land og ikke i havet. Tidligere mente noen at dyrene ikke ble kjønnsmodne før de var over 100 år gamle. Dette anses som feil i dag, basert på nye funn og videre forskning.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Brachiosaur og sjiraff

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
Close Icon

Loading...