Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Historie

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Håndverksferdigheter
 • Kulturforståelse
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Kunst og håndverk
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
10. trinn
Kunst og håndverk
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

Da Vincis idealby

Leonardo da Vinci hadde ideer om å skape den perfekte byen.

Accessibility icon Da Vincis idealby

Byplanlegging i oldtiden

For flere tusen år siden fantes det store byer. Jeriko (90006000 f.Kr) lå nord for Dødehavet, og Uruk (3000 f.Kr) lå sør i dagens Irak. Alle ønsket å bo i en perfekt by. En by som var trygg for fiender. Der alle hadde rent vann, og de voksne hadde gode og trygge jobber. Men hygiene var ofte et problem i oldtidens byer.

Arkitekten bak idealbyen

renessansen på 1400-tallet var det en arkitekt som het Filarete. Han prøvde å tegne Den perfekte by. I den byen skulle alle pasienter på sykehuset ha egne rom. Da var de tryggere for smitte. De ble raskere friske. 

Idealbyen på bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!