Byplanlegging i oldtiden

For flere tusen år siden fantes det store byer. Jeriko (90006000 f.Kr) lå nord for Dødehavet, og Uruk (3000 f.Kr) lå sør i dagens Irak. Alle ønsket å bo i en perfekt by. En by som var trygg for fiender. Der alle hadde rent vann, og de voksne hadde gode og trygge jobber. Men hygiene var ofte et problem i oldtidens byer.

Arkitekten bak idealbyen

renessansen på 1400-tallet var det en arkitekt som het Filarete. Han prøvde å tegne Den perfekte by. I den byen skulle alle pasienter på sykehuset ha egne rom. Da var de tryggere for smitte. De ble raskere friske. 

Idealbyen på bakgrunn

Den perfekte by

 tegningen her ser du en åttekantet by med en sirkel rundt. Slik skulle den perfekte by bygges. Leonardo da Vinciså nøye på denne tegningen, og ville lage noe som liknet. Ingen av disse byene ble bygget. 

Idealbyen Sforzinda
Da Vinci-bakgrunn

Byene spredte sykdom

På 1400-tallet tok Svartedauden og andre sykdommer livet av 1/3 av Europas befolkning. Grunnen til dette var at byene ofte var trange, møkkete og uten frisk luft. Da sprer smittsomme sykdommer seg fort. 

Leonardo da Vincis idealby

Leonardo da Vinci tegnet en by som skulle være trygg å bo i. Byen var i flere etasjer. Nederst var det plass til hester og vogner. I øverste etasje kunne folk gå trygt. Her var det frisk luft, sol og rent vann. Han tegnet også et underjordisk kloakksystem. Da blandet ikke kloakken seg med drikkevannet. Og dville det være lettere for folk å holde seg friske.  

Da Vinci-bakgrunn

Renslighet og sanitære forhold

Mange steder i Europa rant kloakken åpent ut i gatene der folk gikk. Drikkevannet ble forurenset. Leonardo da Vinci ønsket å løse dette problemet. Byen måtte ha rent drikkevann. Kloakken måtte renne i et system av rør. Folk kunne ikke bo så tett på hverandre. Det er som med koronapandemien. Det er livsviktig med god hygiene.

Leonardo da Vinci ville forandre byene til det bedre. Han ønsket å bekjempe smittespredning og pest. Disse byene ble aldri bygget, men vi har funnet tegninger av dem.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Ideelle byer i moderne tid

Vi har bare tegninger av den byen Leonardo da Vinci ville bygge. Noen av ideene hans har folk brukt i moderne tid. En som prøvde å lage en perfekt by var Adolf Hitler. Han fikk bygget en modell av Germania. Det skulle være en perfekt hovedstad i det nazistiske verdensriket etter andre verdenskrig. Disse planene ble det heller aldri noe av. 

Kilder:

 • Vold, Thurid; (2007), Tekst fra Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon: Filarete i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 5. oktober 2020 fra https://snl.no/Filarete
 • Thorsnæs, Geir; Butenschøn, Peterby – historie i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 5. oktober 2020 fra https://snl.no/by_-_historie

Bilde- og videorettigheter:

  1. Carole Raddato (CC BY-SA 2.0)
  2. Ukjent
  3. Filarete
  4. Getty Images
  5. Leonardo da Vinci
  6. Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci Youtube
  7. Getty Images
  8. Nachlass Albert Speer / Bundesarchiv (CC BY-SA 3.0)