Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Kunst og håndverk

Historie

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Håndverksferdigheter
 • Kulturforståelse
 • Utforskende historie og kildekritisk bevissthet
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Historisk empati, sammenhenger og perspektiver

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

7. trinn
Kunst og håndverk
 • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
10. trinn
Kunst og håndverk
 • lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser
10. trinn
Kunst og håndverk
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid
10. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG2
Historie
 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar
VG2
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
VG3 påbygging
Historie
 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsakene til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

Da Vincis idealby

Leonardo da Vinci hadde ideer om å skape den perfekte byen.

Accessibility icon Da Vincis idealby

Byplanlegging i oldtiden

Byplanleggere har gjennom alle tider hatt som formål å skape den perfekte by. En by som er trygg for angrep utenfra, har god tilførsel av ferskvann og ligger smart til med hensyn til handel. Eksempler på slike byer fra oldtiden er Jeriko (90006000 f.Kr) nord for Dødehavet og Uruk (3000 f.Kr) som lå sør i dagens IrakDe som bygde byene tok ofte mer hensyn til de rike enn de fattige. Hygiene var ofte et problem i oldtidens trangbodde byer. 

Arkitekten bak idealbyen

renessansen på 1400-tallet skrev den italienske arkitekten Filarete et verk om Den perfekte by. I 1456 begynte han å planlegge sykehuset i Milano. Sykehuset var det første vi vet om der pasientene lå på hvert sitt rom, og som tok hensyn til hygiene og smittefare. Han utformet også de store bronsedørene til Peterskirken i Roma. 

Idealbyen på bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!