De ortodokse kirker

De ortodokse kirker er den nest største kristne kirken i verden. Bare den katolske kirke er større.

Den kristne kirke ble delt i år 1054. Paven i Roma og patriarken i Konstantinopel var uenige om veldig mye. Vi kaller dette «det store skisma».

Patriark – den øverste lederen for de ortodokse kirkene. Siden det er flere ortodokse kirker, er det også flere patriarker. I den katolske kirke er paven øverste leder for alle kirkene.

Konstantinopel –  byen Istanbul i dagens Tyrkia.

Skisma – gresk ord som betyr uenighet.

I en ortodoks gudstjeneste er det alltid nattverd, lesing fra Bibelen, bønn og sang. De bruker røkelse som en gave til Gud. I kirken kaller vi en slik gave for et offer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Sakramentene

De ortodokse kirker har syv sakramenter: nattverd, dåp, vigsel, konfirmasjon, skriftemål, salving av syke og ordinasjon.

Et sakrament er det viktigste som skjer i gudstjenestene. Vi kaller det en hellig handling.

Nattverd

I alle ortodokse gudstjenester er det nattverd. Da deles det ut brød og vin. Brødet inneholder gjær. Dette kalles syret brød. I den katolske kirke er det ikke gjær i brødet. Dette kalles usyret brød. Brød og vin er uttrykk for Jesu kropp og blod.

Dåp

I dåpen blir man Guds barn. I følge troen er alle mennesker født med synd. Det betyr at vi tenker og gjør gale ting mot Gud. I dåpen vaskes dette bort.

I de ortodokse kirker er det mest vanlig å dykke hele barnet under vann. Hele tre ganger! Da vaskes hele kroppen fra synd.

Vigsel

Å gifte seg er en stor begivenhet i de ortodokse kirker. Ifølge Gud skal ikke mennesket leve alene, men sammen med en familie. Akkurat slik de første menneskene, Adam og Eva, gjorde.

Konfirmasjon

De ortodokse kristne har ofte konfirmasjon samtidig som dåpen. Presten smører hellig olje på dåpsbarnet. Vi kaller det salving.

Skriftemål

Ortodokse kristne går til en prest og forteller om syndene sine. Da får de tilgivelse for det gale de har gjort.

Sykesalving

Presten salver den syke med hellig olje, og ber om at den syke skal bli frisk.

Ordinasjon

Før en prest kan begynne å jobbe i kirken, må han ordineres først. Da blir han formelt ansatt og godkjent av menigheten. Det er kun menn som kan bli prester i de ortodokse kirker.

Forrige avsnitt

1 / 6

Neste avsnitt
Ortodoks dåp
Ortodoks dåp

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!