Mayflower

De første europeerne som bosatte seg i Amerika kom med båten Mayflower i år 1620. De håpet på et bedre liv i Amerika. Spesielt ønsket de å kunne leve med sin religion. De første utvandrerne var pilegrimer.

Den første vinteren

Mayflower nådde den amerikanske østkysten i november. Det var kaldt, og pilegrimene valgte å holde seg i båten. Nesten halvparten av passasjerene døde denne vinteren. Urbefolkningen hjalp passasjerene på båten med mat.

De 13 koloniene

Nye landområder som europeerne bosatte seg på, kalles kolonier. Koloniene i Amerika ble styrt av England og den britiske kongen. I koloniene i sør ble det dyrket tobakk og bomull. Det krevde mye arbeidskraft – derfor ble slaver hentet fra Afrika. I nord, i det opprinnelige New England, var de fleste bønder, fiskere og dyktige håndverkere. Mange drev også med handel. Koloniene vokste i størrelse og i rikdom.

Kolonikrigene

Også Frankrike bosatte seg på nye områder i Amerika. Britiske og franske kolonier kjempet om områdene, spesielt Ohiodalen. Briter og franskmenn fikk støtte av ulike stammer i urbefolkningen. Britene vant kolonikrigen og overtok de franske områdene. Mange stammer ble utryddet.

Kongen trenger penger

Den britiske kongen trengte penger. Derfor økte han skattene for innbyggerne i de britiske koloniene. De første kolonistene følte seg britiske, og støttet kongen. Men de neste generasjonene som vokste opp i Amerika, så ikke på Storbritannia som sitt hjemland. Hvorfor skulle de betale skatt til den britiske kongen? De fikk jo ikke være med å ta avgjørelser i Storbritannia uansett.

⬅  Kong George III regjerte over Storbritannia og koloniene under den amerikanske revolusjonen.

Teselskapet i Boston

Te var en populær drikk både i Storbritannia og i Amerika. Da den britiske kongen økte skattene på te, protesterte britene i koloniene. Den 16. desember 1773 lå tre skip lastet med te i havna i Boston. Noen briter kledde seg ut som mohawker, som er en stamme i urbefolkningen. De kastet all teen over bord. Forholdet mellom koloniene og Storbritannia ble enda verre.

Uavhengighetskrigen

I april 1775 brøt det ut krig mellom kolonistene og britiske soldater. Det gikk ikke særlig bra med hæren som kolonistene dannet. De var både dårlig utstyrt og dårlig trent. Etter mange nederlag overtok George Washington som leder av kolonistenes hær. De 13 koloniene hadde fått en felles fiende i den britiske kongen og hæren han hadde sendt til Amerika.

⬅  Illustrasjon av George Washington og hans menn som krysser elven Delaware under uavhengighetskrigen.

Uavhengighetserklæringen

De 13 koloniene bestemte seg for å stå sammen. Tiden var inne for å løsrive seg fra Storbritannia. Et dokument kalt uavhengighetserklæringen, ble skrevet. Dette skulle gjøre koloniene uavhengige av Storbritannia. Fra da skulle koloniene selv bestemme lover og regler, og beholde sine egne skattepenger. Den 4. juli 1776 ble erklæringen godkjent av kongressen. Derfor er 4. juli amerikanernes nasjonaldag.

Krigen fortsetter

Britene godtok ikke kolonistenes erklæring, og uavhengighetskrigen fortsatte. Fra 1778 fikk de britiske kolonistene uventet hjelp. Franske kolonister kjempet på samme side som de britiske kolonistene. I oktober 1781 innså den britiske kongen og hæren hans at de hadde tapt.

Overgivelsen i Yorktown i 1781 markerte slutten på uavhengighetskrigen.  ⮕

En erklæring for alle?

Den amerikanske uavhengighetserklæringen starter slik: «Vi anser dette for å være opplagte sannheter: At alle mennesker er født like, og at de har fått av sin skaper visse rettigheter som ingen kan ta ifra dem. Blant disse er retten til liv, til frihet og til å søke etter lykke».

Men kvinner hadde ingen rettigheter. Slaver hadde ingen rettigheter. Urbefolkningen hadde ingen rettigheter.

Urbefolkningen får lide

Urbefolkningen hadde levd i Amerika lenge før europeerne kom. Gradvis ble de presset vestover fordi pilegrimene tok over større landområder. Mange gamle stammer i urbefolkningen ble utslettet. Andre stammer ble lukket inn i reservater. Kolonistene hadde glemt den viktige hjelpen de fikk av urbefolkningen den gangen de første pilegrimene kom i 1620.

Uavhengighetserklæringen blir viktig utenfor USA

Den amerikanske revolusjonen og uavhengighetserklæringen fra 1776 påvirket også Europa. Både den franske revolusjon og den norske grunnloven har sine ideer fra den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Teselskap 

Kilder:

History.com (24.11.2020): George III
https://www.history.com/topics/british-history/george-iii
 

Mennesket.net (24.11.2020): Den amerikanske revolusjon
https://www.mennesket.net/nyere-historie/revolusjoner/amerikansk-losrivelse/ 

Sirevåg, TorbjørnUSAs historie i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 24. november 2020 fra https://snl.no/USAs_historie

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. jimkaiser1 – Youtube