Mayflower

De første utvandrerne fra Europa til Amerika kom med båten Mayflower i år 1620. De håpet på et bedre liv i Amerika. Spesielt ønsket de å kunne utøve sin religion. De første utvandrerne kalles pilegrimer.

Den første vinteren

Mayflower nådde den amerikanske østkysten i november 1620. Det var kaldt, og pilegrimene valgte å holde seg i båten. Nesten halvparten av passasjerene døde denne vinteren. Urbefolkningen hjalp passasjerene på båten, og senere nybyggerne, med mat.

De tretten koloniene

Koloniene var underlagt England og den britiske kongen. I koloniene i sør ble det dyrket tobakk og bomull. Det krevde mye arbeidskraft, og det ledet til at slaver ble hentet fra Afrika. I nord, i det opprinnelige New England, var de fleste selveiende bønder og fiskere, dyktige håndverkere og forretningsfolk. Koloniene vokste i størrelse og i rikdom.

Kolonikrigene

Også Frankrike underla seg områder i Amerika. Britiske og franske kolonier kjempet om ressursrike områder, spesielt Ohiodalen. Briter og franskmenn allierte seg med ulike stammer i urbefolkningen. Kampen om områdene, også kalt kolonikrigen, ble etter hvert vunnet av britene. De tok over de franske områdene. Mange stammer ble utryddet under konfliktene.

Kongen trenger penger

Den britiske kongen trengte penger. Derfor økte han skattene for innbyggerne i de britiske koloniene. De første kolonistene følte seg britiske, og hadde en lojalitet overfor kongen. Men de neste generasjonene som vokste opp i Amerika, hadde liten eller ingen tilknytning til moderlandet. Hvorfor skulle de betale skatt til den britiske kongen? Ikke fikk de delta i styret i Storbritannia heller.

⬅  Kong George III regjerte over Storbritannia og koloniene under den amerikanske revolusjonen.

Teselskapet i Boston

Te var en populær drikk både i Storbritannia og i Amerika. Da den britiske kongen økte skattene på te, protesterte innbyggerne i koloniene. Den 16. desember 1773 lå tre skip lastet med te i havna i Boston. Noen innbyggere kledde seg ut som mohawker og kastet all teen over bord og ut i havnebassenget. Forholdet mellom koloniene og Storbritannia ble enda verre.

Uavhengighetskrigen

I april 1775 brøt det ut krig mellom kolonistene og britiske soldater. Det gikk ikke særlig bra med kolonihæren som både var dårlig utstyrt og dårlig trent. Etter mange nederlag overtok George Washington som leder av kolonihæren. De 13 koloniene hadde fått en felles fiende i de britiske soldatene.

⬅  Illustrasjon av George Washington og hans menn som krysser elven Delaware under uavhengighetskrigen.

Uavhengighetserklæringen

De 13 koloniene bestemte seg for å danne en union. Tiden var inne for å løsrive seg fra Storbritannia. En uavhengighetserklæring ble utarbeidet. Storbritannia skulle fra da av ikke kunne bestemme lover og regler i koloniene, og skattepenger ville kolonistene selv beholde. Den 4. juli 1776 ble erklæringen godkjent av kongressen. Derfor er denne dagen amerikanernes nasjonaldag.

Krigen fortsetter

Den britiske kongen godtok ikke kolonistenes erklæring, og uavhengighetskrigen fortsatte. Fra 1778 fikk innbyggerne i de britiske koloniene uventet hjelp. Franske kolonister kjempet på samme side som britene. I oktober 1781 måtte britene se seg slått.

Overgivelsen i Yorktown i 1781 markerte slutten på uavhengighetskrigen.  ⮕

En erklæring for alle?

Den amerikanske uavhengighetserklæringen starter slik: «Vi anser dette for å være opplagte sannheter: At alle mennesker er født like, og at de har fått av sin skaper visse rettigheter som ingen kan ta ifra dem. Blant disse er retten til liv, til frihet og til å søke etter lykke».

Men kvinner hadde ingen rettigheter. Slaver hadde ingen rettigheter. Urbefolkningen hadde ingen rettigheter.

Urbefolkningen får lide

Urbefolkningen hadde levd på kontinentet lenge før europeerne kom. Gradvis ble de presset vestover på grunn av nybyggernes behov for landområder. Til slutt ble de lukket inn i reservater. Gamle stammer i urbefolkningen ble utslettet. At det var medlemmer av urbefolkningen som hadde tatt seg av og hjulpet de første pilgrimmene da de ankom en kald novemberdag i 1620, ble glemt.

Uavhengighetserklæringen blir viktig utenfor USA

Den amerikanske revolusjonen, og uavhengighetserklæringen fra 1776, påvirket endringer som skulle skje også i Europa. Både den franske revolusjon og den norske grunnloven har sine ideer fra den amerikanske uavhengighetserklæringen.

Teselskap 

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images
  13. jimkaiser1 – YouTube