Den nordiske modellen

I mange år har de nordiske landene havnet på toppen av listene over de beste landene å leve i. De scorer høyt på levestandard, inntekt og utdannelse. Landenes måte å styre samfunnet på, kalles  «den nordiske modellen». Er denne modellen en av nøklene til suksess?

De nordiske landene – Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island – har felles historikk og en ganske lik måte å organisere samfunnet på. Likevel er det slik at når man snakker om «den nordiske modellen», så gjelder det landene Norge, Sverige og Danmark. Disse landene kalles også Skandinavia.

«Den nordiske modellen» er navnet som blir brukt for å beskrive kjennetegn ved økonomi, organisering i arbeidslivet og politiske system i Norge, Sverige og Danmark. Flere av disse trekkene ser vi også i Finland og på Island.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tillaget gammelt kart over norden.
Tillaget gammelt kart over norden.

Norden skiller seg ut

I et globalt perspektiv kan man si at de nordiske landene klarer seg veldig bra. Hva er det disse landene gjør som skiller dem fra andre land?

«Den nordiske modellen» er ikke en fastlåst modell, men den endrer seg hele tiden for å tilpasse seg nye utfordringer. Likevel kan vi si at modellen har tre grunnpilarer: trepartssamarbeid, en sterk velferdsstat og god økonomisk styring.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sparebøsser på rad over nordiske flagg
Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!