Den nordiske modellen

I mange år har de nordiske landene blitt regnet blant de beste landene å leve i. De scorer høyt på levestandard, inntekt og utdannelse. Landenes måte å styre samfunnet på kalles «den nordiske modellen». Er den modellen en av årsakene til suksess?

De nordiske landene – Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island – har en ganske lik måte å organisere samfunnet på. Likevel viser den «den nordiske modellen» til Norge, Sverige og Danmark. Disse tre landene blir også kalt Skandinavia.

«Den nordiske modellen» er navnet som blir brukt for å beskrive kjennetegn ved økonomi, organisering i arbeidslivet og politiske system i Norge, Sverige og Danmark. Flere av disse trekkene kan vi også se hos Finland og Island.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tillaget gammelt kart over norden.
Tillaget gammelt kart over norden.

Norden skiller seg ut

Hva er det som gjør at landene i Norden skiller seg ut fra andre land?

«Den nordiske modellen» er ikke en fasit på hvordan samfunnet skal styres. Det skjer endringer hele tiden for å tilpasse seg nye utfordringer. Likevel kan vi si at modellen er avhengig av følgende:

  • Trepartssamarbeid – arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider med staten.
  • Sterk velferdsstat – alle innbyggere har rett til å bli passet på i alle livets faser.
  • Økonomisk styring – politikere passer på at de felles pengene vi har, brukes fornuftig og til glede for flest mulig.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sparebøsser på rad over nordiske flagg
Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!