Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Identitet og livsmeistring

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar
10. trinn
Samfunnsfag
 • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og beskrive korleis organiseringa av samfunnet og arbeidslivet i Noreg har endra seg, og drøfte korleis den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringar enkeltpersonar og samfunnet står overfor

Den nordiske modellen

De nordiske landene regnes som noen av de beste landene å bo og leve i. Det er fordi de scorer høyt på levestandard, inntekt og utdannelse. Måten disse landene styrer samfunnet på, kalles «den nordiske modellen». Er det en av årsakene til at det går så bra?

De nordiske landene består av Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Disse landene organiserer samfunnet ganske likt. Likevel viser «den nordiske modellen» til Norge, Sverige og Danmark. Disse tre landene kalles også Skandinavia.

I Norden har de fleste god økonomi og en trygg arbeidsplass. Det er demokrati som bestemmer hvem som skal styre landet. Det betyr at folket er med og bestemmer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tillaget gammelt kart over norden.

Norden skiller seg ut

Hva er det som gjør at Norden skiller seg ut fra andre land?

«Den nordiske modellen» fungerer ganske bra. Likevel skjer det forandringer stadig vekk. Et samfunn kan ikke styres helt likt hele tiden. Likevel kan vi si at modellen er avhengig av følgende:

 • Trepartssamarbeid – arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeider med staten.
 • Sterk velferdsstat – alle innbyggere har rett til å bli passet på i alle livets faser.
 • Økonomisk styring – politikere passer på at de felles pengene vi har, brukes fornuftig og til glede for flest mulig.
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!