Det sårbare demokratiet

Mange tar demokratiet for gitt, men demokratiet er ganske sårbart. Flere land i verden opplever at man går bort fra folkestyret til mer autoritære og diktatoriske styresett. Men finnes det andre måter å skape folkestyre på enn dagens demokrati?

Accessibility icon Det sårbare demokratiet

Står demokratiet for fall?

Flere demokratier har blitt rystet det siste tiåret på grunn av misnøye med den politiske styringen. Det har vært økonomiske kriser, og vi har sett politiske ledere som ønsker å gå tilbake til autokrati. Autokrati er en styreform der mesteparten av den politiske makten er samlet i hendene på en enkeltperson eller en liten gruppe.

Liten støtte

Støtten til demokratiet er på sitt laveste siden andre verdenskrig, spesielt i den vestlige verden. Det gjør at mange ikke engasjerer seg i politiske valg, og ikke bruker stemmeretten sin. Fortsetter det slik vil bare halvparten av innbyggerne i Vesten stemme i valg om fem år.

Hva vil styre oss?

Forsvinner demokratiet – og hva vil i så fall erstatte det? Blir det diktaturer som dem vi kjenner fra begynnelsen av forrige århundre, eller er det kunstig intelligens som kommer til å styre oss i framtiden?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En mann styrer mange mennesker med tråder.
En mann styrer mange mennesker med tråder.

Lærer vi noe av historien?

Mye av det som skjer i verden har skjedd før, men lærer vi egentlig noe av historien? Folk flest ønsker nok å leve trygt og godt og være med og bestemme over sitt eget liv. Hvorfor er det da så mange som opplever det stikk motsatte?

Ulike styreformer

Demokrati skiller seg fra andre styreformer som diktatur, anarki og meritokrati. Demokrati har vært mer unntaket enn regelen. Land og områder har ofte blitt styrt av oligarker, despoter og diktatorer.

Diktatorer og oligarker

Et diktatur styres ofte av én person, slik som diktatoren Adolf Hitler i Tyskland under 2. verdenskrig. Her fikk ikke folk flest noen medbestemmelsesrett. Et diktatur kan også styres av oligarker, og da er det en gruppe personer som sitter med makta. Mange av disse statslederne var og er despoter – brutale og voldelige ledere.

Anarki og meritokrati

Anarki er en styringsform der ingen sitter med noen overordnet makt. Samfunnet styres gjennom samarbeid og et ønske om fri vilje. I et meritokrati er det de med spesielle evner og ferdigheter som blir satt til å styre. En slik styringsform er svært sjelden.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
En overdimensjonert rød mann ser ned på en stor folkemengde.
En overdimensjonert rød mann ser ned på en stor folkemengde.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!