Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Jorda og livet på jorda
  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
  • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
4. trinn
Naturfag
  • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
4. trinn
Naturfag
  • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
4. trinn
Naturfag
  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Dyr i regnskogen

Regnskogen huser over halvparten av jordas dyrearter, og forskerne vet at det finnes tusenvis av arter vi ennå ikke har oppdaget!

Accessibility icon Dyr i regnskogen

Halvparten av alle dyrearter bor i regnskogen

Forskerne vet at det finnes tusenvis av arter vi ennå ikke har oppdaget. Insekter er den største dyregruppa i regnskogen. Dyrene konkurrerer om mat og ly, og mange arter er truet eller allerede utdødd. 

En fargerik sommerfugl i regnskogen

Pattedyr

Det er mange ulike pattedyr som liker seg i den varme, fuktige vegetasjonen eller i de kjølige elvene i regnskogen. Her bor det alt fra små trespissmus og villsvin til enorme neshorn og elefanter. Det finnes også aper og lemurer. De er noen av de smarteste dyrene på kloden. Noen regnskogsdyr er sjenerte og hemmelighetsfulle. Andre regnskogsdyr, som tiger og puma, er skumle rovdyr. 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!