Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Energi og materie

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
VG1 SF
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien
VG3 påbygging
Naturfag
 • beskrive big bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien

En himmel full av stjerner og planeter

Har du sett opp på nattehimmelen og tenkt på hvor stort universet faktisk er? Med en stjernekikkert kan du se nærmere på månen og andre planeter, men hvilke planeter og stjerner finnes der oppe?

Accessibility icon En himmel full av stjerner og planeter

Big bang

Verdensrommet er ufattelig stort. Ingen vet helt sikkert hvordan det oppstod.

Mange forskere mener at verdensrommet og vårt solsystem ble til etter en kraftig eksplosjon. Dette kalles for «Big bang», og det skjedde for 14 milliarder år siden. Etter hvert samlet støv og gass seg til planeter og stjerner.

Big bang

Jorda oppstår

I begynnelsen var jorda en glødende kule. Etter hvert ble jorda kaldere, og overflaten størknet. Da fikk vi en jordskorpe, og vanndampen ble til hav.

Stjerner og planeter

I verdensrommet er det mange stjerner og planeter. Jorda er en planet, og sola er en stjerne. Sola står stille, men jorda går i bane rundt sola.

Solsystem

Det er flere planeter som går i bane rundt sola. Til sammen kaller vi dette for solsystemet. Det er gravitasjon (tyngdekraften) som gjør at planetene går i bane rundt sola. Den samme kraften gjør at vi holder oss på jorda, og ikke flyr ut i verdensrommet. Gravitasjon er en usynlig kraft som holder solsystemet sammen.

Galakser

En samling av stjerner og planeter kalles en galakse. Det finnes mange galakser i verdensrommet. Vår galakse kalles Melkeveien.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!