Etikk og moral

Hver dag må vi ta mange valg. Vi må bestemme oss for hva vi mener er sant og usant, eller rett og galt.

For å ta slike valg må vi ha noen moralske rettesnorer for hvordan vi bestemmer oss. Hvorfor tar du de valgene du tar? Tenker du mest på deg selv eller andre når du tar valgene dine?

Etikk, også kalt moralfilosofi, er den delen av filosofien som ønsker svar på spørsmål som «Hva er det rette å gjøre?» og «Hvordan bør man oppføre seg?»

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mange veivalg
Mange veivalg

Rett og galt

I ulike samfunn og kulturer er det forskjellige oppfatninger av hva som er rett og galt. Noen steder er alkohol uakseptabelt. Andre steder er det regler for hva man kan spise. Muslimer kan ikke spise svinekjøtt, og i hinduismen spiser man ikke kukjøtt.

Vi har også grupper uten religiøs tilknytning, som veganere, som mener at vi ikke bør spise kjøtt av ulike grunner.

Noen moralnormer er like over hele verden. Vi finner få steder hvor det er lov med tyveri og drap. Men det er ikke alltid enkelt å opptre moralsk eller vite hva man skal gjøre.

Hva skal du gjøre hvis du må stjele fra andre for å overleve selv?

Hva hvis du har valget om å redde deg selv eller familien, eller en stor gruppe med ukjente? Hva ville du gjort?

Kan vi ha like regler for absolutt alle? Må det som er riktig for meg også være riktig for deg?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mann holder skilt for rett og galt
Mann holder skilt for rett og galt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!