Etikk og moral

Hver dag må vi ta mange ulike valg. Vi må bestemme oss for hva vi mener er sant og usant, eller rett og galt.

For å ta slike valg må vi ha noen moralske rettesnorer for hvordan vi bestemmer oss. Det er ulike overbevisninger som ligger til grunn. Det kan være at vi tror på årsak og virkning, fornuft eller tro, eller andre overbevisninger.

Etikk, også kalt moralfilosofi, er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «Hva er godt?», «Hva er det rette?» og «Hvordan bør man oppføre seg?» Med andre ord finne ut hva som er godt og dårlig, riktig og galt, hva som kan tillates og hva vi ikke kan akseptere.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Mange veivalg
Mange veivalg

Rett og galt

I ulike samfunn og kulturer er det forskjellige oppfatninger av hva som er rett og galt. Å bruke alkohol er uakseptabelt i noen samfunn, men ikke i andre. Hva som er akseptabelt å spise, er det også forskjellige oppfatninger om.

I noen religioner finnes det forbud mot å spise ulike typer mat. Muslimer kan ikke spise svinekjøtt, og i hinduismen holder man kua hellig. Mange hinduer, selv de som ellers spiser kjøtt, vil aldri spise kukjøtt.

Men vi har også grupper uten religiøs tilknytning, som veganere, som mener at vi ikke bør spise kjøtt av ulike grunner. Det kan gjelde dyrevelferd eller klima.

Noen moralnormer er like over hele verden. Vi finner få steder hvor man tenker at det skal være lov med tyveri og drap.

Er eller bør?

Men det er ikke alltid enkelt å opptre moralsk eller vite hva man skal gjøre.

Hva skal du gjøre hvis du må stjele fra andre for å overleve selv? Hva skal veie tyngst når du skal bestemme deg for hvilken handling du skal foreta deg?

Hva hvis du har valget om å redde deg selv, noen få i nær familie eller en stor gruppe med ukjente?

Er det slik at man ikke kan ha regler som gjelder for alle, fordi det som er riktig for meg ikke behøver å være riktig for deg?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mann holder skilt for rett og galt
Mann holder skilt for rett og galt

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!