Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Helsefremjande kosthald
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Bærekraftig utvikling

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Mat og helse
 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
7. trinn
Mat og helse
 • utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
10. trinn
Mat og helse
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
10. trinn
Mat og helse
 • planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
Liten hvit logo av Østlands-Posten

Ett tonn gresskar får en ny skjebne: – De er dessverre svinn for oss

Massevis av gresskar

De små gresskarene til Hans Kristian Berge slipper å ende som søppel. Isteden blir de suppe.

Halloween er en kveld full av skrekk og gru, men det skrekkeligste skjer først i dagene etterpå. Da går nemlig mange tonn med gresskar rett i søpla. Heldigvis gikk det ikke slik for resten av gresskarene til Hans Kristian Berge. Det kan vi takke Elisabeth Isachsen og de andre i Mere Mat AS for.

«Helt siden i vår har disse gresskarene blitt stelt, vannet og fulgt opp. Da fortjener de også å bli spist», skriver de om gresskarene fra gården Berge i Tjølling ved Larvik.

De oransje fruktene kan nemlig brukes til mer enn bare skumle lykter. Gresskar kan også spises. Både innmaten og frøene kan brukes i matlaging, og frøene kan også spises som snacks.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hans Kristian Berge med gresskar

– For oss er de svinn

Mere Mat tok kontakt med gresskarbonden Berge for å høre om han hadde noen gresskar de kunne bruke. Det hadde han.

– De gresskarene som er for små til å sendes til butikkene, la vi til side. Disse gresskarene er ikke større enn en håndball, og de er for små til halloween-bruk. Selv om de er av fin kvalitet, er de svinn for oss, forteller Berge.

I stedet for å bli svinn, gikk de små gresskarene til Mere Mat sin lille suppefabrikk.

– Den typen gresskar vi har, er avlet frem med tanke på at de skal se jevne og fine ut. De kan brukes til mat, men jeg kan ikke gå god for at de er de beste. At Mere Mat kan bruke dem er kjempefint, sier Berge fornøyd.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Haug av gresskar

Bra for miljøet

Mere Mat er en liten bedrift med et mål om å gjøre det enkelt for folk flest å velge lettvint, smakfullt og næringsrik mat – også når man ikke har tid til å lage den selv.

Gresskarene sendes til deres suppefabrikk i Stokke, og blir til suppe sammen med linser, søtpotet og spinat. Mere Mat er veldig opptatt av å gjøre produktene sine mest mulig bærekraftige, og de leter derfor etter råvarer som ikke må fraktes langt.

– Det er supert, sier gresskarbonden Berge.

Gresskarsuppe
Liten hvit logo av Østlands-Posten

Denne nyhetsartikkelen ble publisert i Østlands-Posten 18.11.2019. Den er senere tilpasset og publisert på Skolerom i forbindelse med et samarbeidsprosjekt.

Skrevet av: Ilja Sofie Jakobsen
Foto: Inger Lene O. Steen / Getty Images