Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Mat og helse

Core Kjerneelementer

 • Helsefremjande kosthald
 • Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Mat og helse
 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
7. trinn
Mat og helse
 • utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
10. trinn
Mat og helse
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita
10. trinn
Mat og helse
 • planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
Liten hvit logo av Østlands-Posten

Ett tonn gresskar får en ny skjebne: – De er dessverre svinn for oss

Massevis av gresskar

Hans Kristian Berge sine resterende, små gresskar slipper å ende som søppel. Isteden blir de suppe.

Halloween er en aften full av skrekk og gru, men det skrekkeligste skjer først i dagene derpå. Da går nemlig mange tonn med gresskar rett i søpla. Flaks for gartner Hans Kristian Berge at ikke det ble skjebnen for hans resterende tonn gresskar. Det er takket være Elisabeth Isachsen og kollegaene i Mere Mat AS.

«Helt siden i vår har disse gresskarene blitt stelt, vannet og fulgt opp. Da fortjener de også å bli spist», skriver de om gresskarene fra gården Berge i Tjølling.

De oransje fruktene duger til mer enn bare skumle lykter. Gresskar, som faktisk regnes som en frukt, kan også spises. Både innmaten og frøene er det mulig å bruke i matlaging, og frøene kan også spises som snacks.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Hans Kristian Berge med gresskar

– For oss er de svinn

Mere Mat tok kontakt med gresskarbonden Berge for å høre om han hadde noen ekstra gresskar de kunne utnytte. Det hadde han.

– De gresskarene som er for små til å gå i butikk, det vil si under 2 kilo, la vi til side. Disse gresskarene er ikke mer en størrelsen på en håndball og er for små til halloween-bruken. Selv om de er av fin kvalitet, er de svinn for oss, forteller Berge.

I stedet for å være svinn, gikk de små gresskarene til Mere Mat sin lille suppefabrikk.

– Den typen vi har, er alet frem med tanke på en jevn form og pent utseende. De kan brukes til mat, men jeg kan ikke gå god for at de er de beste. At Mere Mat kan bruke dem er kjempefint, sier Berge fornøyd.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Haug av gresskar

Bra for miljøet

De som overtar gresskarene er en liten, selvstendig bedrift med et mål om å gjøre det enkelt for folk flest å velge et lettvint, smakfullt og næringsrikt måltid – også når man ikke har tid til å lage det selv.

Gresskarene skal på deres suppefabrikk i Stokke bli suppe med linser, gresskar, søtpotet og spinat. De er veldig engasjerte i å gjøre produktene sine mest mulig bærekraftige, og de søker dermed etter kortreiste råvarer.

– Det er supert, konkluderer produsenten Berge.

Gresskarsuppe
Liten hvit logo av Østlands-Posten

Denne nyhetsartikkelen ble publisert i Østlands-Posten 18.11.2019, og den er senere tilpasset og publisert på Skolerom i forbindelse med et samarbeidsprosjekt.

Skrevet av: Ilja Sofie Jakobsen
Foto: Inger Lene O. Steen / Getty Images