Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer
4. trinn
Naturfag
 • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
4. trinn
Naturfag
 • undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag

Hva er en solformørkelse? 

Månen kretser rundt jorda én gang hvert 27,3 døgn. Jorda kretser rundt sola én gang hvert 365,2 døgn. Månens bane rundt jorda heller 5,1 grader i forhold til jordas bane rundt sola. En solformørkelse forekommer kun når månen står på linje mellom jorda og sola.

Slik oppstår en solformørkelse: 

1. Solas størrelse
Sola har cirka 400 ganger større diameter enn månen, men er 400 ganger lenger unna. Derfor virker de omtrent jevnstore på himmelen, slik at månen kan dekke sola. 

2. Månen
Vi ser ikke månens overflate under en solformørkelse, for solsiden av månen vender bort fra jorda, og vi ser bare den mørke baksiden. 

3. Synlig kun for noen
Ikke alle kan se en solformørkelse. De delene av jorda som ikke havner i måneskyggen, vil ikke se formørkelsen. De som befinner seg i halvskyggen, penumbra, ser en delvis solformørkelse. De som befinner seg i den dype skyggen, umbra, ser en total solformørkelse. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sol- og måneformørkelse

Sol- og måneformørkelser opptrer parvis

Det er alltid en måneformørkelse enten to uker før eller to uker etter en solformørkelse. Det kommer av at sola, månen og jorda fortsatt ligger tilstrekkelig på linje til at månen kan havne i jordskyggen fjorten dager før eller etter solformørkelsen, når månen er på den andre siden av jorda.

Solformørkelser er sjeldne i Norge

Det er svært sjelden vi kan se totale solformørkelser fra Norge. På 1900-tallet hadde vi bare fire – den siste var i 1954. På 2000-tallet vanker det også fire, men samtlige faller på Svalbard. Den første var 1. august 2008, nummer to fant sted så nylig som 20. mars 2015. Men nå må vi vente til 2061 og 2097, så det burde være god tid til å bestille billett nordover. 

⬅  Sekvensen på bildet er tatt på Svalbard av formørkelsen i 2015. 

Totalformørkelsens varighet

Enkelte formørkelser varer bare et par minutter, men andre kan vare 6–7 minutter. Forskjellen skyldes jordas og månens avlange baner. Når månen er nær jorda i kretsløpet, beveger den seg fortere. Det samme gjelder jordas bane rundt sola, og alt dette virker inn på hvor fort vi ser månen bevege seg over solskiva under en solformørkelse.

Pass på øynene

Du må aldri se rett på sola – verken med det blotte øyet eller gjennom kikkert eller teleskop. Det er veldig farlig å se rett på sola uten spesielle formørkelsesbriller eller et teleskop med solfilter. Sola er så lyssterk at den kan skade synet eller i verste fall gjøre deg blind. Selv om 99 prosent av solskiva blir dekket av månen, er den siste prosenten intens nok til å svi netthinnen.

Formørkelser krever syzygi

Formørkelser skjer ved en bestemt samstilling av sola, jorda og månen som kalles syzygi. Det er når de tre himmellegemene ligger helt på linje med hverandre. 

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS
 • Engvold, Oddbjørn: penumbra i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. juni 2020 fra https://snl.no/penumbra

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NRK
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images