Hva er en solformørkelse? 

Månen kretser rundt jorda én gang hvert 27,3 døgn. Jorda kretser rundt sola én gang hvert 365,2 døgn. En solformørkelse forekommer bare når månen står på linje mellom jorda og sola.

 

Slik oppstår en solformørkelse

1. Solas størrelse
Sola har cirka 400 ganger større diameter enn månen, men er også 400 ganger lenger unna. Derfor virker de omtrent like store på himmelen, slik at månen kan dekke sola.

2. Månen
Vi ser ikke månens overflate under en solformørkelse. Dette er fordi solsiden av månen vender bort fra jorda, og vi ser bare den mørke baksiden.

3. Synlig kun for noen
Ikke alle kan se en solformørkelse. Bare mennesker i områdene som er på linje med sola og månen vil kunne se den. De som befinner seg i områder som kun til dels er på linje med månen og sola sies å være i halvskyggen. De ser en delvis solformørkelse.
De som befinner seg i områder som er helt på linje med månen og sola er i den dype skyggen. De ser en total solformørkelse.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Sol- og måneformørkelse

Solformørkelse –  kort forklart 

Sol og måneformørkelser opptrer parvis 

Det er alltid en måneformørkelse enten to uker før eller to uker etter en solformørkelse. Det kommer av at sola, månen og jorda fortsatt ligger nok på linje til at månen kan havne i skyggen av jorda. Det er fordi månen er på den andre siden av jorda.

Solformørkelser er sjeldne i Norge 

Det er svært sjelden vi kan se totale solformørkelser fra Norge. På 2000-tallet vil det være fire, og alle faller på Svalbard. Den første var 1. august 2008, nummer to fant sted 20. mars 2015. Nå må vi vente til 2061 og 2097 for de neste to.

Totalformørkelsens varighet 

Enkelte formørkelser varer bare et par minutter, men andre kan vare seks–sju minutter. Forskjellen skyldes jordas og månens avlange baner. Når månen er nær jorda i kretsløpet, beveger den seg fortere. Det samme gjelder jordas bane rundt sola. Alt dette virker inn på hvor fort vi ser månen bevege seg over solskiva under en solformørkelse.

Pass på øynene  

Du må aldri se rett på sola. Det er veldig farlig å se rett på sola uten spesielle formørkelsesbriller eller et teleskop med solfilter. Sola er så lyssterk at den kan skade synet ditt og i verste fall gjøre deg blind. Selv om 99 prosent av solskiva blir dekket av månen, er den siste prosenten intens nok til å skade netthinnen.

Formørkelser krever syzygi 

Formørkelser skjer ved en bestemt plassering av sola, jorda og månen som kalles syzygi. Det er når de tre himmellegemene ligger helt på linje med hverandre.

Kilder:

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS
 • Engvold, Oddbjørn: penumbra i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 29. juni 2020 fra https://snl.no/penumbra

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NRK
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images