Astronomiens far 

Galileo Galilei var en vitenskapsmann. Han er mest kjent for å studere naturens lover, forbedring av teleskopet, oppdagelser av ulike planeter og måner, i tillegg til at han mente at jorda beveger seg rundt sola i stedet for motsatt.

Det at Galileo mente at sola var midtpunktet for solsystemet vårt, gjorde at han ble satt i husarrest resten av livet.

Renessansen – nye ideer og kunnskap 

Galilei ble født i 1564, mot slutten av perioden man kaller renessansen. Dette var en tid da kunnskap og nye ideer hadde erstattet gammel tro og overtro. Genier som Nicolaus Copernicus og Leonardo da Vinci hadde allerede gitt verden nye tanker om naturvitenskap. Området som i dag kalles Italia, var fullt av kunstnere, oppdagere, matematikere, forfattere og oppfinnere. Nye tanker spredte seg som ild i tørt gress. Det folk hadde trodd på i hundrevis av år, ble diskutert på nytt. Galilei skjønte at man ikke kan lære om naturen ved å lese gamle bøker – man må se på selve naturen i stedet.

Galileis verk  

Galilei rakk å gjøre veldig mye i løpet av livet.

Han ble født i Pisa hvor han studerte medisin og senere også matematikk og filosofi. Han forsket mye på bevegelse, og skrev etter hvert lovene for hvordan ting faller. Eksperimentene gjorde han ved å slippe ting fra toppen av det skjeve tårnet i Pisa. 

Galilei publiserte en artikkel om solflekker. Her viste han blant annet hvordan sola roterer. 

I 1623 utga Galilei en bok om fysiske lover og den vitenskapelige revolusjonen. Omtrent 10 år senere publiserte han boka «Dialog om de to største verdenssystemer», som ble avvist av kirken. Etter at de hadde sett nærmere på Galileis verker, ble han anklaget for å motsi Gud og dømt til husarrest. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Galilei blir dømt 

Galileo Galilei måtte møte hos prestene i Roma da han var 69 år gammel. Han ble forhørt i et halvt år og måtte til slutt knele for paven og sverge på at jorda står stille, og at det er sola, stjernene og planetene som beveger seg rundt oss. Han ble dømt til livsvarig fengsel, men paven ga ham lov til å være hjemme i husarrest resten av livet i stedet. Etter dommen sies det at han mumlet for seg selv: «Den beveger seg likevel». 

Fakta om Galilei

Sensurert

Mye av Galileis arbeid ble på 1600-tallet trukket tilbake og bannlyst av kirken. Ikke før i 1718 ble det lov å trykke det igjen. 

Flere oppfinnelser

I tillegg til kikkertlinser og termoskopet oppfant Galilei et kompass, et mikroskop og et pendelur, og han bidro mye til mange andre oppfinnelser. 

Blindet av sola

Studier av solflekkene skadet øynene til Galilei. I 1638 ble han blind. Men ved hjelp av trofaste studenter fortsatte han arbeidet sitt helt til sin død. 

Ikke alltid rett

Noen ganger tok Galilei skikkelig feil. For eksempel var han uenig med Kepler, som mente at det var månen som skapte tidevann. I stedet trodde Galileo at tidevannet skyldtes jordas omløp rundt sola. 

Jupiter-månene

Galilei oppdaget månene Io, Callisto, Ganymedes og Europa som går rundt Jupiter. Selv kalte han dem Sidera Medicea (de mediceiske stjernene) etter den rike italieneren Cosima II de’ Medici som hadde betalt for forskningen. Først senere ble de kalt de galileiske måner. 

Kratere på månen

Med kikkerten sin oppdaget Galilei ikke bare Jupiters fire største måner, men også krateremånen, ringene rundt Saturn og at Merkur og Venus har faser. 

Forrige avsnitt

1 / 6

Neste avsnitt

Galileo Galilei i et nøtteskall 

Kilder: 

 • Universet Junior (2019)
  Orage Forlag AS

Bilde og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. NutshellEdu Youtube