Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Historie

Core Kjerneelementer

 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kommunikasjon
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
VG1 SF
Engelsk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
VG1 SF
Engelsk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og vurdere hvilke konsekvenser dette fikk

Landsfaderen 

George Washington ledet den amerikanske revolusjonen som førte til uavhengigheten fra Storbritannia. Han ble også det nye landets første president. Dette er grunnen til at George Washington kalles «landsfaderen».  

Som en av USAs grunnleggere er han foreviget i fjellsiden Mount Rushmore – de andre er Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln.  

Mount Rushmore National Memorial, i dagligtale Mount Rushmore, er et nasjonalt minnesmerke som ligger i Keystone, Sør-Dakota, USA.

Barndom 

George Washington ble født i 1732. Familien hans hadde engelsk opphav, og de var rike. De hadde en enkel tobakksplantasje

På plantasjen brukte familien Washington slaver fra Afrika. George Washingtons hadde en bekymringsløs barndom. Dette tok brått slutt da han mistet faren sin bare 11 år gammel.

Moren bekymret seg over at George ikke viste noe interesse for skole. Han var mer opptatt av hvordan han praktisk kunne styre plantasjen best mulig. Ikke minst hvordan de kunne få en god og næringsrik jord.

Disse kunnskapene og ferdighetene skulle han få god bruk for da broren Lawrence døde. Da arvet George store landområder. Broren hadde nemlig vært gift med datteren til en styrtrik jordeier.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tobakkplantasje

Krig mellom Frankrike og Storbritannia

Europeerne som flyttet til Amerika på 1600-tallet tok landområder fra den innfødte befolkningen. Disse landområdene ble styrt av de europeiske landene.  

Statue av George Washington i Boston, Massachusetts. ⮕

På 1750-tallet vervet George Washington seg til militsen i Virginia, og kjempet i krigen mellom Frankrike og Storbritannia. De kriget om kontrollen i de nordamerikanske koloniene. Krigen endte med seier for britene i 1763, som tok over kontrollen i hele Nord-Amerika.   

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Fedrelandet Storbritannia  

Likevel ble nordamerikanerne sett på som undersåtter av den britiske kongen. De betalte skatt til fedrelandet Storbritannia. Disse pengene gikk ofte til krig, eller til kongens private bruk. 

Fra protest til revolusjon 

Amerikanerne fikk ikke lov til å bestemme hvilke lover som skulle gjelde. Derfor mente mange at lovene fra London ikke gjaldt dem. Blant de som protesterte mest var gruppen «Sons of Liberty», Frihetens sønner.

I 1775 startet amerikanerne en revolusjon. Det holdt ikke lenger å protestere. Nå måtte de bruke våpenmakt. George Washington ble sjefen over hæren.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Uavhengighetserklæringen

4. juli 1776 signerte kongressen i Amerika en uavhengighetserklæring. Da frigjorde koloniene seg for godt fra Storbritannia. Men krigen varte helt til 1783.

Ved hjelp av fransk støtte og et godt samarbeid mellom koloniene, klarte Washington endelig å vinne over britene.  

En ny nasjon blir født 

En ny nasjon var født, Amerikas forente stater (United States of America). Nasjonen fikk sin grunnlov i 1789. Da ble George Washington også valgt som USAs første president. Han var rett mann på rett sted, og følte et stort ansvar. Han måtte klare å samle folk, selv om de var uenige om hvordan landet skulle styres. 

Uavhengighetserklæringen fra 1776
Papirbakgrunn 8

Siste leveår 

Washington var godt likt, og ble valgt til president tre ganger på rad. Den siste perioden takket han nei til. Han mente det var farlig å la samme person ha makten altfor lenge. Han trakk seg tilbake, og brukte sine siste leveår på å lage whisky. Et brennevin som blir laget av korn. Han døde 14. desember 1799.  

Etter hans død ble han hyllet av alle, også i Europa, som den amerikanske nasjonens far. George Washington huskes med disse ordene: «Den fremste i krigen, den fremste i freden og den fremste i patriotenes hjerter.» 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Enkel jordeier eller også slaveholder 

Washington drev i løpet av livet sitt flere plantasjer som brukte afrikanske slaver. Selv om han ikke likte slavehold, så gjorde han ingenting for å avskaffe det da han først ble president.  

Historikere mener at Washington ikke kjempet mot slaveriet. Han var redd for å miste støtten fra rike jordeiere. Uten dem kunne han ikke bli president. Han begrenset seg til å underskrive Slave Trade Act i 1794, som reduserte  slavehandelen i USA. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Washington D.C. 

Hovedstaden i USA er oppkalt etter George Washington. I 1790 valgte han dette området for den nye hovedstaden til USA. D.C. er en forkortelse for «District of Columbia». Columbia er et historisk navn for nasjonen USA. Opprinnelsen av ordet Columbia kommer fra den italienske oppdageren Christofer Columbus. 

«Be Patriotic»-plakat fra cirka 1917-18. ⮕

District of Columbia

Kilder:

 • Historiens største ikoner (2020)
  Orage Forlag AS
 • Thuesen, Nils Petter; Nordlie, Haavard; Skatvik, Frida; Hoprekstad, Odd Egil: Washington D.C. i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 15. mars 2021 fra https://snl.no/Washington_D.C.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Paul Stahr / Herbert Hoover Library / National Archives and Records Administration