Læreplantilkobling

Fag

Historie

Samfunnsfag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Kommunikasjon
 • Møte med engelskspråklige tekster

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla
4. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder
7. trinn
Samfunnsfag
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land
7. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
7. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
10. trinn
Samfunnsfag
 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd
VG3
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
VG1 SF
Engelsk
 • beskrive sentrale trekk ved framveksten av engelsk som verdensspråk
VG1 SF
Engelsk
 • utforske og reflektere over mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden ut fra historiske sammenhenger
VG3 påbygging
Historie
 • gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og vurdere hvilke konsekvenser dette fikk

Landsfaderen

George Washington ledet den amerikanske revolusjonen som førte til uavhengigheten fra Storbritannia. Han ble også det nye landets første president. Dette er grunnen til at George Washington kalles «landsfaderen».

Som en av USAs grunnleggere er han foreviget i fjellsiden Mount Rushmore – de andre er Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln.

Mount Rushmore National Memorial, i dagligtale Mount Rushmore, er et nasjonalt minnesmerke som ligger i Keystone, Sør-Dakota, USA.

Barndom

George Washington ble født i 1732 i det som senere ble delstaten Virginia. Familien hans hadde engelsk opphav og var velstående. De hadde en beskjeden tobakksplantasje.

Under innhøstingen brukte familien Washington slaver fra Afrika. George Washingtons bekymringsløse barndom i den rolige engelske kolonien tok brått slutt da han mistet faren sin bare elleve år gammel.

Moren bekymret seg over at George ikke viste særlig interesse for skolegang og studier. Han brydde seg mye mer om de praktiske sidene i livet og om plantasjedriften. Han ville mye heller bruke tid på ting som dreide seg om plantasjen, som landmåling og jordsmonn.

Disse kunnskapene og ferdighetene skulle han få god bruk for da broren Lawrence døde og George arvet enorme landområder. Broren hadde giftet seg med et familiemedlem til en styrtrik jordeier.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tobakkplantasje

Krig mellom Frankrike og Storbritannia

Europeerne som vandret til Amerika på 1600-tallet, hadde tatt landområder fra de innfødte befolkningene. Disse landområdene ble underlagt fedrelandene i Europa.

📷  Statue av George Washington i Boston, Massachusetts.

På 1750-tallet vervet George Washington seg til militsen i Virginia og kjempet i den fransk-indianske krigen, som brøt ut i 1756 mellom Frankrike og Storbritannia. De kriget om kontrollen i de nordamerikanske koloniene. Kolonikrigen mot Frankrike endte med total seier for britene i 1763, som tok over kontrollen i hele Nord-Amerika.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Fedrelandet Storbritannia

Likevel ble de nordamerikanske kolonistene sett på som undersåtter av den britiske kronen. De betalte skatt til fedrelandet Storbritannia, men hadde samtidig ingen representanter i parlamentet i London.

Fra protest til revolusjon

Misnøyen begynte å spre seg blant nybyggerne. Jurister hevdet at koloniene ikke var forpliktet til å overholde lover som ble pålagt av et parlament der de ikke hadde noen representanter. I den harde kjernen som protesterte var det en gruppe som kalte seg «Sons of Liberty», Frihetens sønner.

I 1775 organiserte kongressen en militær motstand, og dermed utartet protesten seg til å bli en revolusjon. George Washington var allerede innvalgt som kongressmedlem fra Virginia, og nå tok han kommandoen over kolonihæren.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Uavhengighetserklæringen

4. juli 1776 signerte kongressen en uavhengighetserklæring. Da brøt koloniene for godt båndet med Storbritannia. Ved hjelp av fransk støtte og et godt samarbeid mellom koloniene, klarte Washington endelig å vinne over britene i Yorktown i oktober 1781.

En ny nasjon blir født

En ny nasjon var født, Amerikas forente stater (United States of America). Kongressen vedtok den endelige grunnloven i 1789. Da valgte de også enstemmig George Washington som USAs første president. Han skulle vise seg som rett mann på rett sted, og gjorde jobben med stor ansvarsfølelse. Han klarte å roe ned de indre spenningene i landet.

Uavhengighetserklæringen fra 1776
Papirbakgrunn 8

Siste leveår

Washington var godt likt, og ble valgt til president for andre gang, også en tredje, men den perioden takket han nei til, ettersom han mente det var farlig å la samme enkeltperson ha makten altfor lenge. Han trakk seg tilbake til privatlivet, og brukte sine siste leveår på å drive et whiskydestilleri. Han døde i Mount Vernon 14. desember 1799.

Etter hans død ble han hyllet av alle, også i Europa, som den amerikanske nasjonens far. George Washington gikk inn i historien med et legendarisk ettermæle: «Den fremste i krigen, den fremste i freden og den fremste i patriotenes hjerter.»

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Enkel jordeier eller også slaveholder?

Washington drev i løpet av livet sitt flere jordeiendommer som brukte, som andre i samme periode, et stort antall afrikansk-ættede slaver. Selv om han i prinsippet ikke likte slavehold, og flere ganger kalte det moralsk uakseptabelt, så gjorde han ingenting for å avskaffe det da han først ble president.

Historikere mener at Washington formelt ikke kjempet mot slaveriet for ikke å miste støtten fra rike jordeiere. De var nemlig en viktig base for landets økonomi, og dermed kunne han risikere å skape store konflikter i den unge nasjonen. Engasjementet hans begrenset seg til å underskrive Slave Trade Act i 1794, som reduserte landets deltagelse i slavehandelen.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Washington D.C.

Hovedstaden i USA er oppkalt etter George Washington, som i 1790 utpekte dette området som stedet for den nye hovedstaden til USA. D.C. er en forkortelse for «District of Columbia». Columbia er et historisk navn for nasjonen USA, og har blitt avbildet som en kvinnelig skikkelse. Opprinnelsen av ordet Columbia kommer fra den italienske oppdageren Christofer Columbus.

📷  «Be Patriotic»-plakat fra cirka 1917-18.
District of Columbia

Kilder:

 • Historiens største ikoner (2020)
  Orage Forlag AS
 • Thuesen, Nils Petter; Nordlie, Haavard; Skatvik, Frida; Hoprekstad, Odd Egil: Washington D.C. i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 15. mars 2021 fra https://snl.no/Washington_D.C.

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Paul Stahr / Herbert Hoover Library / National Archives and Records Administration