Læreplantilkobling

Fag

Religion og etikk

Historie

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid
 • Etisk refleksjon
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Target Kompetansemål

4. trinn
KRLE
 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner
4. trinn
KRLE
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
7. trinn
KRLE
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
VG3
Religion og etikk
 • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
VG3
Religion og etikk
 • utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
VG3
Religion og etikk
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet
VG3 påbygging
Historie
 • beskrive religionens plass i samfunnet fra middelalderen til vår tid, og vurdere hvilken betydning den har hatt for hvordan mennesker har oppfattet seg selv og andre

Heksenes historie

Hvordan ble antikkens beundrede gudinner til ondskapsfulle hekser? Hva var årsakene til at kunnskap ble straffet som ondskapsfull virksomhet, og hva tenker vi i dag om prosessene som førte til at tusenvis av kvinner, og menn, ble brent levende på bål?

Accessibility icon Heksenes historie

Fra beundrede gudinner til ondskapsfulle hekser

I den antikke verden var magi en viktig del av samfunnet. Det var som regel kvinner som hadde kunnskap om magi og helse. Disse kvinnene var gudinner, og ble avbildet sammen med kongen. Når kongen gikk i krig kunne gudinnene bidra, og kvinner fikk hjelp til fødselen.  

I dag fremstilles vanligvis en heks som en stygg gammel dame. De koker gjerne et magisk brygg i en sort kjele. En heks er gal og ondskapsfull. Hvordan kunne de vakre og beundrede gudinnene bli forvandlet til heksene vi snakker om i dag? 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Mannskulturer overtar

Forvandlingen kan ha skjedd da indoeuropeere flyttet fra Asia til Europa. Deres mannsdominerende kultur fokuserte på makt, krig og mannlige krigsguder. Da fikk ikke de kvinnelige gudinnene samme rolle lenger. De ble i stedet sett på som trollkjerringer. 

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!