Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

KRLE

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar beslutninger. Hver og en av oss tenker nok forskjellig før vi tar ulike valg. Hvorfor tenker vi slik vi gjør? Er det noe vi har lært oss til, eller er det bare en tanke som dukker opp der og da?

Hva den enkelte oppfatter som moralsk eller ikke, er svært ulikt. Hva slags grunnleggende holdninger har vi?

Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger kan handle om hva vi mener er skadelig, eller hva det betyr å vise omsorg. Det handler om medfølelse, og om hva vi føler om de som skader andre.

En annen grunnleggende holdning kan være hva vi oppfatter som rettferdighet. Å bli behandlet rettferdig handler om vår rett til å tenke og arbeide selvstendig i full frihet.

Lojalitet er også en grunnleggende holdning. Det kan handle om å være snill og hjelpsom, eller om å være lojal med de nærmeste du har rundt deg. Vi kan også være lojale mot et fotballag uansett om de vinner eller ikke. Dette er en form for patriotisme.

Vi kan også ha en grunnleggende holdning til legitime autoriteter. I Norge mener vi nok stort sett at politiet og regjeringen er legitime autoriteter. Slik er det ikke i alle andre land. Der hvor det er krig, kan befolkningen ha mistet troen på de som bestemmer i landet.

Hva vi oppfatter som bra eller dårlig for kropp og sjel, har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier og godteri, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger

Så hvorfor har vi ulik moral?

Tar vi utgangspunkt i en grunnleggende holdning som omsorg, så er nok alle enige om at man må ha omsorg for sine barn. Vi bør også ha omsorg for våre eldre. I noen kulturer mener de at det er familiens ansvar å ta seg av de eldre. I andre kulturer overlater man ansvaret til staten, eller man betaler private for å gjøre dette.

Rettferdighet har ulik betydning i ulike kulturer. I vestlige land bestemmer unge mye selv, mens i andre deler av verden er det ofte foreldrene som bestemmer.

En type av lojalitet er å samle seg rundt en religion eller et politisk parti. For noen kan dette virke uforståelig, mens for andre er det helt naturlig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Eldreomsorg

Autoriteter

Hva man regner som autoriteter, er forskjellig i ulike kulturer. Noen hedrer «de eldste», mens andre respekterer religiøse ledere. Vi i Norge viser nok først og fremst respekt for Stortinget, regjeringen og landets lover.

Stortinget

Andre problemstillinger

Det finnes mange andre områder der mennesker oppfatter moral veldig ulikt. Eksempler på dette kan være fattigdom, aktiv dødshjelp, samt muligheter som teknologi gir oss. Det at vi i dag kan samle mye data om hverandre byr på mange moralske utfordringer. Har vi rett til et privatliv? Må alt vi gjør registreres i en datamaskin?

Aktiv dødshjelp

Kilder:

 • Sagdahl, Mathea Slåttholm: moral i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. november 2021 fra https://snl.no/moral

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images