Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar beslutninger. Hver og en av oss tenker nok forskjellig før vi tar ulike valg. Hvorfor tenker vi slik vi gjør? Er det noe vi har lært oss til, eller er det bare en tanke som dukker opp der og da?

Hva den enkelte oppfatter som moralsk eller ikke, er svært ulikt. Hva slags grunnleggende holdninger har vi?

Moralske valg
Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger kan handle om hva vi mener er skadelig, eller hva det betyr å vise omsorg. Det handler om medfølelse, og om hva vi føler om de som skader andre.

En annen grunnleggende holdning kan være hva vi oppfatter som rettferdighet. Å bli behandlet rettferdig handler om vår rett til å tenke og arbeide selvstendig i full frihet.

Lojalitet er også en grunnleggende holdning. Det kan handle om å være snill og hjelpsom, eller om å være lojal med de nærmeste du har rundt deg. Vi kan også være lojale mot et fotballag uansett om de vinner eller ikke. Dette er en form for patriotisme.

Vi kan også ha en grunnleggende holdning til legitime autoriteter. I Norge mener vi nok stort sett at politiet og regjeringen er legitime autoriteter. Slik er det ikke i alle andre land. Der hvor det er krig, kan befolkningen ha mistet troen på de som bestemmer i landet.

Hva vi oppfatter som bra eller dårlig for kropp og sjel, har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier og godteri, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger
Grunnleggende holdninger

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!