Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder
 • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Kjennskap til religioner og livssyn
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
7. trinn
KRLE
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien
7. trinn
Samfunnsfag
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
10. trinn
KRLE
 • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
10. trinn
KRLE
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
KRLE
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt

Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar valgene våre. Hva er det som gjør at vi tenker slik vi gjør? Hva slags grunnleggende holdninger har vi?

Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger er mer enn bare tankene våre. En tanke kan forandres plutselig. En holdning sitter dypere i hjertet. Det kan handle om hvordan vi oppfører oss mot andre.

En grunnleggende holdning kan være rettferdighet. Klarer vi å behandle alle folk retterdig selv om vi er forskjellige?

Lojalitet er en annen grunnleggende holdning. Å være lojal handler ofte om å støtte de nærmeste vi har. Vi er lojale mot familien og venner. Men vi kan også være lojale mot en fotballklubb eller et politisk parti. Vi står sammen uansett.

Hva vi anser for å være legitime autoriteter, er også grunnleggende for hva vi mener er moralsk. I Norge mener vi nok stort sett at politiet og regjeringen er legitime autoriteter. Slik er det ikke i alle andre land.

Hva oppfatter vi som bra eller dårlig for kropp og sjel? Dette har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier og godteri, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger

Så hvorfor har vi ulik moral?

Moral handler ofte om hvor vi kommer fra. Land og kulturer kan for eksempel ha ulik moral når det gjelder omsorg for eldre. Noen kulturer mener at det er familiens ansvar. Andre mener at dette er statens ansvar.

I den delen av verden der vi bor, bestemmer ungdom mye selv. I andre deler av verden er det ofte foreldrene som bestemmer. Det kan være hvem man skal gifte seg med, eller hvem man får være sammen med på fritiden.

En type av lojalitet er å samle seg rundt en religion eller et politisk parti. For noen kan dette virke uforståelig. For andre er dette helt naturlig.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Eldreomsorg

Autoriteter

Ulike kulturer kan ha forskjellig syn på autoriteter. Hvem er det som skal bestemme? I noen kulturer er «de eldste» en autoritet. I andre kulturer er religiøse ledere en autoritet. I Norge viser vi respekt for Stortinget, regjeringen og landets lover.

Stortinget

Andre problemstillinger

Moral er veldig forskjellig fra person til person. Noen tenker at de vil hjelpe alle som lever i fattigdom. Andre lar være å bry seg.

Noen synes det er trygt at vi blir overvåket i samfunnet. Andre synes dette er moralsk feil.

Aktiv dødshjelp

Kilder:

 • Sagdahl, Mathea Slåttholm: moral i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2. november 2021 fra https://snl.no/moral

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images