Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar valgene våre. Hva er det som gjør at vi tenker slik vi gjør? Hva slags grunnleggende holdninger har vi?

Moralske valg
Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger er mer enn bare tankene våre. En tanke kan forandres plutselig. En holdning sitter dypere i hjertet. Det kan handle om hvordan vi oppfører oss mot andre.

En grunnleggende holdning kan være rettferdighet. Klarer vi å behandle alle folk retterdig selv om vi er forskjellige?

Lojalitet er en annen grunnleggende holdning. Å være lojal handler ofte om å støtte de nærmeste vi har. Vi er lojale mot familien og venner. Men vi kan også være lojale mot en fotballklubb eller et politisk parti. Vi står sammen uansett.

Hva vi anser for å være legitime autoriteter, er også grunnleggende for hva vi mener er moralsk. I Norge mener vi nok stort sett at politiet og regjeringen er legitime autoriteter. Slik er det ikke i alle andre land.

Hva oppfatter vi som bra eller dårlig for kropp og sjel? Dette har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier og godteri, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger
Grunnleggende holdninger

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!