Moral

Moral handler om hvordan vi tenker når vi tar beslutninger. Men tar vi beslutninger basert på de samme grunnleggende holdningene, eller har vi ulike holdninger som vi legger til grunn?

Hva den enkelte oppfatter som moralsk eller ikke, kan derfor være svært ulikt.

Moralske valg
Moralske valg

Grunnleggende holdninger

Grunnleggende holdninger kan handle om hva vi anser for å være skadelig eller hva det betyr å vise omsorg. Det handler om medfølelse og hva vi føler om de som skader andre.

En annen grunnleggende holdning kan være oppfatningen av rettferdighet. Å bli behandlet rettferdig handler også om at vi må få lov til å arbeide og tenke selvstendig i full frihet.

Lojalitet er ofte oppfattet som en grunnleggende holdning. Det handler om evnen til å danne store, organiserte grupper av mennesker som ikke er i slekt. Her deler man de samme oppfatninger som oppofrelse, patriotisme og gruppetenking.

Hva vi anser for å være legitime autoriteter, er også grunnleggende for hva vi mener er moralsk. I Norge mener vi nok stort sett at politiet er en legitim autoritet og at regjeringen også er det. Slik er det ikke i alle andre land.

Hva vi oppfatter som bra eller dårlig for kropp og sjel, har betydning for vår moral. Noen koser seg i sofaen med TV-serier, mens andre er opptatt av kosthold og trening.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Grunnleggende holdninger
Grunnleggende holdninger

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!