Regnskogen 

Med sitt rike dyreliv er jordas regnskoger helt unike. Regnskoger finnes på hele jorda, bortsett fra Antarktis. Regnskogen får opp mot 2000 millimeter regn hvert år, er svært viktig for jordas helse og kalles derfor «jordas lunger». 

Flere typer regnskog

Det finnes flere typer regnskog. Tropisk regnskog finnes i tropene, nær ekvator. Ekvator er en slags tenkt sirkel rundt jorda, som deler jorda i to på midten. Der er det varmt og fuktig året rundt. Subtropisk regnskog finner du nord og sør for dette beltet, der det fremdeles er varmt, men noe tørrere.

Temperert regnskog finnes et stykke fra tropene, ofte ved kysten. Der er det høy luftfuktighet, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Begge typene regnskog er veldig fuktige steder med mye sollys og varme.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Hvor vokser regnskogene?

De største tropiske regnskogene finner man i Sør-Amerika (Amazonas), i Sentral-Afrika og i Sørøst-Asia (på øya Ny-Guinea). Temperert regnskog finner man i Nord-Amerika, Chile, New Zealand, Tasmania, Taiwan, Japan og i Trøndelag i Norge.

Regnskog i Norge

Vi har altså regnskog i Norge også. Denne finnes blant annet i kystnære skogsområder i Rogaland, Trøndelag og Nordland. I disse områdene har vi ikke tropevarme, men jevn tilgang på fuktighet. Det betyr at det kommer minst 1200 millimeter nedbør i året, og at minst 200 dager av året har nedbør. Nedbør er regn eller snø, som faller ned på jorda. Norsk regnskog består av gran, og har spesielt mange ulike lavsorter som gjør disse områdene spesielle.

Lagene i regnskogen

Regnskogforskere deler skogen i flere lag eller sjikt som vi kaller det. Hvert lag har forskjellig temperatur og fuktighet, får ulik mengde sollys og har helt forskjellige planter og dyr.

Toppsjiktet

Høyde: 70–80 meter. Det øverste sjiktet i en hvilken som helst regnskog heter toppsjiktet. Det består av spredte, store (70-80 meter høye) trær som strekker seg langt over kronesjiktet. Disse skogskjempene ligner på paraplyer på tretoppene. De er laget slik for å kunne fange opp masse lys.

Trærne har tykke stammer som holder dem oppreist, selv om sterk vind tar tak i den øvre delen av treet. Her lever mange fuglearter, insekter og pattedyr – for eksempel ørner, aper og sommerfugler. Siden dette sjiktet ligger så høyt oppe og er utsatt for både sol og sterk vind, finner vi bare en liten del av regnskogens arter i toppsjiktet.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Kronesjiktet 

Høyde: 35–40 meter. Kronesjiktet er et av de sjiktene i regnskogen hvor vi finner størst biologisk mangfold. Biologisk mangfold betyr at det er mange og forskjellige, levende organismer som bor der. Halvparten av alle plantearter på jorda finnes her.

Dyrelivet i kronesjiktet er ganske likt dyrelivet i toppsjiktet, men på grunn av mer skygge og de fuktige omgivelsene er temperaturen jevnere. Derfor er mangfoldet her mye større. Hovedsakelig består kronesjiktet av et tettvokst system av slyngplanter og greiner. Her søker dyrene ly for solstrålene. Dyr som lever i kronesjiktet, er dovendyr, papegøyer og tukaner.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Underskogsjiktet

Høyde: 0,5–35 meter. Rett under kronesjiktet og over skogbunnen ligger underskogsjiktet: en mørk, tett, fuktig labyrint av busker, slyngplanter og trær med store blader. I dette sjiktet bor dyr som slanger, jaguarer og firfisler, så her er det ganske farlig å være.

På grunn av kronesjiktet som ligger lenger opp, kan svært lite lys trenge igjennom og ned til underskogsjiktet. Derfor må mange av plantene og trærne utvikle store blader, slik at de kan utnytte det lille lyset mest mulig. Mangfoldet av insekter er rikt her, og bladskjærermaur, edderkopper, mygg og møll er vanlige syn.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Skogbunnen

Høyde: 0–0,5 meter. Det laveste sjiktet i regnskogene er skogbunnen, et sjikt helt nede ved bakken der jordkvaliteten er svært dårlig på grunn av den nesten totale mangelen på sollys. Likevel er dette laget rikt på mose, sopp, små organismer og insekter som termitter og meitemark.

Kilder

  • Junior vitenskap (2018)
    Orage Forlag AS
  • Hjermann, Dag Øysteintemperert regnskog i Store norske leksikon på snl.no.
    Hentet 21. august 2020 fra https://snl.no/temperert_regnskog