Regnskogen

Med sitt overveldende rike dyreliv, er jordas regnskoger helt unike. Regnskoger finnes på alle jordas kontinenter, bortsett fra Antarktis. Regnskogen får opp mot 2000 millimeter regn hvert år, er svært viktig for jordas helse og kalles derfor «jordas lunger».  

Flere typer regnskog

Det finnes flere typer regnskog. Tropisk regnskog finnes i tropene, nær ekvator. Der er det varmt og fuktig året rundt. Subtropisk regnskog finner du nord og sør for dette beltet, der det fremdeles er varmt, men noe tørrere.  

Temperert regnskog finnes et stykke fra tropene, ofte ved kysten. Der er det høy luftfuktighet, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Begge typene regnskog er veldig fuktige steder med mye sollys og varme. 

Hvor vokser regnskogene?

De største tropiske regnskogene finner man i Sør-Amerika (Amazonas), i Sentral-Afrika og i Sørøst-Asia (på øya Ny-Guinea). Temperert regnskog finner man i Nord-Amerika, Chile, New Zealand, Tasmania, Taiwan, Japan og  i Trøndelag i Norge.  

Regnskog i Norge

Vi har faktisk regnskog i Norge også. Denne finnes blant annet kystnære skogsområder i Rogaland, Trøndelag og Nordland.  I disse områdene har vi ikke tropevarme, men jevn tilgang på fuktighet. Det betyr at det kommer minst 1200 millimeter nedbør i året, og at minst 200 dager av året har nedbørNorsk regnskog består av gran, og har spesielt mange ulike lavsorter som gjør disse områdene helt unike.  

Sjiktene i regnskogen 

Regnskogforskere deler skogen i flere lag. Hvert lag har forskjellig temperatur og fuktighet, får ulik mengde sollys og har helt forskjellige planter og dyr.  

Toppsjiktet

Høyde: 70–80 meter. Det øverste sjiktet i en hvilken som helst regnskog heter toppsjiktet. Det består av spredte, store (70-80 meter høye) trær som strekker seg langt over kronesjiktet. Disse skogskjempene kan man kjenne igjen på de paraplyliknende tretoppene, som er formet slik at de kan fange opp masse lys.

Trærne har supertykke stammer som holder trærne oppreist, selv om sterk vind tar tak i den sårbare, øvre delen av treet. Her lever mange fuglearter, insekter og pattedyr – for eksempel ørner, aper og sommerfugler. Siden dette sjiktet ligger så høyt oppe og er utsatt for både sol og sterk vind, finner vi bare en brøkdel av regnskogens arter i toppsjiktet.

Kronesjiktet

Høyde: 35–40 meter. Kronesjiktet er et av de sjiktene i regnskogen hvor vi finner størst biologisk mangfold. Halvparten av alle plantearter på jorda finnes her. Dyrelivet i kronesjiktet er ganske likt dyrelivet i toppsjiktet, men på grunn av de mer skyggefulle, fuktige omgivelsene hvor temperaturen er jevnere enn lenger opp, er mangfoldet her mye større.

Hovedsakelig består kronesjiktet av et tettvokst system av slyngplanter og greiner. Her søker dyrene ly for solstrålene. Dyr som lever i kronesjiktet, er dovendyr, papegøyer og tukaner. 

Underskogsjiktet 

Høyde: 0,5–35 meter. Rett under kronesjiktet og over skogbunnen ligger underskogsjiktet: en mørk, tett, fuktig labyrint av busker, slyngplanter og trær med store blader. I dette sjiktet bor dyr som slanger, jaguarer og firfisler, så her er det ganske farlig å være. Det er en hard kamp for tilværelsen.

På grunn av kronesjiktet som ligger lenger opp, kan svært lite lys trenge igjennom dette laget. Derfor må mange av plantene og trærne utvikle store blader, slik at de kan utnytte det lille lyset maksimalt. Mangfoldet av insekter er rikt her, og bladskjærermaur, edderkopper, mygg og møll er vanlige syn. 

Skogbunnen

Høyde: 0–0,5 meter. Det laveste sjiktet i regnskogene er skogbunnen, et sjikt helt nede ved bakken der jordkvaliteten er svært dårlig på grunn av den nesten totale mangelen på sollys. Likevel er dette laget rikt på mose, sopp, mikroorganismer og insekter som termitter og meitemark. 

Kilder

  • Junior vitenskap (2018)
    Orage Forlag AS
  • Hjermann, Dag Øysteintemperert regnskog i Store norske leksikon på snl.no.
    Hentet 21. august 2020 fra https://snl.no/temperert_regnskog