Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Geografi

Core Kjerneelementer

 • Jorda og livet på jorda
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Utforsking og geografiske metodar

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

2. trinn
Naturfag
 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og gjennomføre lokale miljøtiltak
4. trinn
Naturfag
 • utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området
4. trinn
Naturfag
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
4. trinn
Naturfag
 • delta i høsting og bruk av naturressurser og drøfte hvordan naturressurser kan brukes på en bærekraftig måte
4. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
VG1/VG2 SF
Geografi
 • utforske og presentere geografiske forhold og prosessar ved å bruke ulike kjelder, inkludert kart

Hva er en regnskog?

Selv om de dekker bare seks prosent av jordas overflate er de hjem til over halvparten av jordas dyrearter. Bli med inn i den mystiske regnskogen!

Accessibility icon Hva er en regnskog?

Regnskogen

Med sitt overveldende rike dyreliv, er jordas regnskoger helt unike. Regnskoger finnes på alle jordas kontinenter, bortsett fra Antarktis. Regnskogen får opp mot 2000 millimeter regn hvert år, og den er svært viktig for jordas helse. Regnskogen kalles derfor «jordas lunger».

Flere typer regnskog 

Det finnes flere typer regnskog. Tropisk regnskog finnes i tropene, nær ekvator. Ekvator er en slags tenkt sirkel rundt jorda, som deler jorda i to på midten. Der er det varmt og fuktig året rundt. Subtropisk regnskog finner du nord og sør for dette beltet, der det fremdeles er varmt, men noe tørrere.

Temperert regnskog finnes et stykke fra tropene, ofte ved kysten. Der er det høy luftfuktighet, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Begge typene regnskog er veldig fuktige steder med mye sollys og varme.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En sti som går igjennom en frodig og grønn jungel i nærheten av Annapurna i Nepal

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!