Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Kropp og helse
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet
10. trinn
Naturfag
  • sammenligne celler hos ulike organismer og beskrive sammenhenger mellom oppbygning og funksjon

Huden – vårt største organ

Huden er ditt vern mot verden utenfor. Den er tynn, tykk, følsom og slitesterk – og mye mer.

Accessibility icon Huden – vårt største organ

Et stort organ  

Huden er kroppens største organ. Hvis huden ble brettet ut, ville den vært cirka 1,6 kvadratmeter stor og veie rundt 3 kilo. Huden er sterk og elastisk, og den er livsviktig.

Nærbilde av huden på en hånd

Huden har tre lag 

1. Overhuden (epidermis)

Dette er det øverste, beskyttende laget. Det er vanntett og beskytter kroppen mot ultrafiolette stråler. Slike stråler kan øke sjansen for kreft. Overhuden regulerer kroppstemperaturen, og den beskytter kroppen mot virus og bakterier.

2. Lærhuden (dermis)

Lærhuden sørger for at huden er smidig og sterk. Her ligger hårrøtter, nerver og svettekjertler. Lærhuden er full av blodårer.

3. Underhuden (subcutis)

Underhuden består av fett og bindevevFettlaget holder på kroppsvarmen, og beskytter knokler og muskler mot skade. Det er også her kroppen lagrer fettet som brukes som energi.

4. Nerveender

Ytterst i huden ligger noe vi kaller nerveender. De registrerer temperatur, berøring, smerte og kløe. Nerveendene er livsviktige for oss. De gir beskjed hvis vi for eksempel brenner oss på fingeren, sånn at vi trekker armen til oss i refleks.

5. Svettekjertel

Svettekjertlene skiller ut svette når kroppstemperaturen blir for høy. Når huden blir våt av svette, kjøles den ned. Svettekjertler ligger i underhudsfettet, og åpninger i hudens overflate slipper svetten ut.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Anatomi av huden

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!